Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Instrumenty zarządzania" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-9 z 9
Tytuł pełny :
Zarządzenie i Marketing : / red. nauk. Grzegorz Ostasz. kwartalnik
Autorzy :
Ostasz, Grzegorz
Wydawca :
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Rok wydania :
2010
Seria :
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis, z. 17, nr 2/2010 1234-3706 ;
Temat :
Konkurencyjność przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa
Zarządzanie relacjami z klientem
Zarządzanie jakością
Zarządzanie
Human Resources Management
Marketing
Przedsiębiorstwo
Strategia marketingowa przedsiębiorstwa
Strategia marketingowa
Kryzys przedsiębiorstwa
Franchising
Franchising w Polsce
Analiza podaży
Podaż
Współpraca przedsiębiorstw
Zarządzanie w Polsce
Rozwój przedsiębiorstw
Rozwój przedsiębiorstw w Polsce
Wizerunek pracodawcy
Pracodawca
Pracodawcy
Pracodawca a pracownik
Cena
Jakość
Jakość produktu
Marka globalna
Lider
Liderzy
Efektywność
Efektywność zarządzania
Współczesne koncepcje zarządzania
Skuteczność zarządzania
E-promocja
Gospodarstwo agroturystyczne
Gospodarstwa agroturystyczne
System informatyczny zarządzania
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Wartość
Relacje rynkowe
Produkty żywnościowe
Promocja
Promocja miasta
Satysfakcja
Wizerunek miasta
Wiedza
Edukacja
Dekoniunktura
Zarządzanie relacjami
Przewaga konkurencyjna
Konkurencja
Lojalność klientów
Budowanie lojalności
Marketing lojalnościowy
Motywy lojalności klientów
Nowoczesne technologie
Komunikacja w organizacji
Organizacje pozarządowe
Organizacja pozarządowa
Kreowanie wizerunku
Polityk
Paradygmaty marketingu
Rynek międzynarodowy
Firma usługowa
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość biznesowa
Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw
Konkurencyjność
Kompetencje pracowników
Outsourcing w przedsiębiorstwie
Outsourcing
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Subprodukt
Subprodukt handlowo-usługowy
Zarządzanie dynamiczne
Zarządzanie procesami
Zarządzanie dynamiczne procesami
Elastyczność organizacji
Zarządzanie firmą
Elastyczność
Strategiczne zarządzanie
Kryzys w marketingu
Ekologiczna koncepcja logistyki
Reklama w przedsiębiorstwie
Reklama
Marka
Marka produktu
Gospodarka światowa
Marketing partnerski
Sieci handlowe
Proces produkcji
Marketing społeczny
Corporate Social Responsibility
Cross-marketing
Podmioty rynkowe
Marketing szeptany
Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw
Wizerunek zawodowy
Pielęgniarki
Marketing mobilny
Aktywa rynkowe
Metoda refleksji strategicznej
Współpraca transgraniczna
Gospodarka turystyczna
Działalność marketingowa przedsiębiorstwa
Model Kano
Zarządzanie jakością w sektorze bankowym
Sektor bankowy
E-rozwój
Współczesna gospodarka
Szkoły wyższe
Rozwój społeczno-gospodarczy
Klient wewnętrzny
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Reklama zewnętrzna
Przedsiębiorstwo detaliczne
Innowacje strukturalne
Customer Relationship Management
CRM
Rynek business to business
Business-to-business
Kryzys globalny
Komunikacja marketingowa
Działania marketingowe
Zarządzanie wiedzą
Logistyka procesów produkcyjnych
Globalizacja
Internet
Marketing internetowy
Marketing narodowy
Teleologizm
Strategia organizacji pozarządowych
Relacje wirtualne
Instrumenty zarządzania
Funkcje organizowania
Fundusze europejskie
Fundusze Unii Europejskiej
Przedsiębiorstwo innowacyjne
Knowledge
Education
Politician
Image creation
Marketing paradigms
Market relations
Książka
Tytuł pełny :
Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / red. nauk. [Halina Buk, Monika Łada]
Autorzy :
Łada, Monika
Buk, Halina
Wydawca :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania :
2016
Seria :
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 299 2083-8611
Temat :
Przedsiębiorstwa
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie
Instrumenty finansowe
Ustawa o rachunkowości
Ryzyko
Sektor energetyczny
Sprawozdawczość zarządcza
Wartość godziwa
Wartość firmy
Sektor bankowy
Projekty międzyorganizacyjne
Jednostka samorządu terytorialnego
E-faktury
Obrót gospodarczy
Szczupła rachunkowość
Etnografia
Metoda badawcza
Rachunkowość zarządcza
Dojrzałość procesowa
Przychody
Analiza wskaźnikowa
Sytuacja majątkowo-finansowa
Jednostka gospodarcza
Upadłość likwidacyjna
Sprawozdawczość finansowa
Unia Europejska
Sektor uzdrowiskowy
Wartość dla klienta
Budżet zadaniowy
Kontrola zarządcza
Jednostki samorządu terytorialnego
Niewypłacalność
Płynność finansowa
Prawo restrukturyzacyjne
Zdolność absorpcyjna
Zarządzanie projektami
Transformacja przedsiębiorstw
Big Data
Społeczna odpowiedzialność biznesu
MSP
Raportowanie zintegrowane
Narzędzia rachunkowości
Relacje inwestorskie
Innowacyjność
Przedsiębiorstwo informatyczne
Raport roczny
Branża chemiczna
System zarządzania
Alianse
Lotnisko
Motywowanie finansowe
Zespół sprzedażowy
Sprzedawca
Współpraca międzyorganizacyjna
Telekomunikacja mobilna
Nadzór międzyorganizacyjny
Łańcuch dostaw
Fundusze inwestycyjne
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Controlling projektów
Działalność budowlana
System zarządzania wiedzą
Książka
Tytuł pełny :
Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Piotr Bednarek
Autorzy :
Nowak, Edward
Kowalewski, Marcin
Wydawca :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania :
2015
Seria :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 399 1899-3192 ;
Temat :
Przedsiębiorstwa
Zamówienia publiczne
Zarządzanie ryzykiem
Zakład opieki zdrowotnej
Rachunkowość
Controlling
Controlling ekologiczny
Kontrola zarządcza
Sąd
Premia
Nagrody
Audytor
Audit wewnętrzny
Sektor prywatny
Sektor publiczny
Rachunek zysków i strat
Instrumenty finansowe
Rentowność kapitału własnego
Przemysł spożywczy
Controlling strategiczny
System informacyjny rachunkowości
Szkoły wyższe
Podsystem finansowo-księgowy
Rachunkowość zarządcza
Controlling finansowy
Projekty unijne
Uczelnie publiczne
Wycena przedsiębiorstwa
Upadłość przedsiębiorstwa
Wartość godziwa
Zakład ubezpieczeń
Rynek inwestycyjny
Investment markets
Roczne sprawozdanie finansowe
Annual reports
Budżetowanie
Zarządzanie projektami
Audyt
Analiza strategiczna
Model biznesowy
Zarządzanie jednostką gospodarczą
Wycena
Małe przedsiębiorstwa
Informacja sprawozdawcza
Kontrola budżetowa
Sukces w zarządzaniu projektami
Ewidencja działalności gospodarczej
Marketing
Planowanie strategiczne
Rolnictwo
Rachunek odpowiedzialności
Budownictwo
Controlling personalny
Jednostka samorządu terytorialnego
Ceny transferowe
Oszustwa księgowe
SOA
Outsourcing
Offshoring
Koszty uzyskania przychodów
Self-billing
Grupy kapitałowe
Wartość przedsiębiorstwa
Zintegrowane systemy zarządzania
Polityka finansowa przedsiębiorstwa
Rentowność
Benchmarking
Klastry
Controlling procesu eksploatacji
Budżetowanie operacyjne
Controlling ryzyka
Instytucje kultury
Zarządzanie finansami
Strategia zarządzania
Wyniki finansowe
Książka
Tytuł pełny :
Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska / redakcja naukowa Małgorzata Stahl, Piotr Korzeniowski, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna
Wydawca :
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie :
Stan prawny na 1 października 2016 r
Rok wydania :
2017
Seria :
Monografie - Wolters Kluwer, 1897-4392
Temat :
Odnawialne źródła energii
Rozporządznie nieruchomością
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Zamówienia publiczne
Prawo administracyjne
Prawo ochrony środowiska
Administracja
Jednostki samorządu terytorialnego
System zarządzania
Systemy kontroli
Administracja publiczna
System ochrony brzegu morskiego
Ochrona środowiska morskiego
Dostęp do informacji
Organizacja społeczna
Konwencja z Aarhus
Umowy międzynarodowe
Planowanie
Normy
Planowanie przestrzenne
Złoża kopalin
Krematorium
Spopielanie zwłok
Utrzymanie obiektów budowlanych
Działanie rolnośrodowiskowoklimatyczne
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Stan wody na gruncie
Ochrona powietrza
Porozumienie klimatyczne
Smog
Bezpieczeństwo energetyczne Polski
Farmy fotowoltaiczne
Farmy wiatrowe
Poziom hałasu
Promieniowanie jonizujące
Gospodarowanie odpadami
Substancje chemiczne
Prawo o odpadach
Substancje SVHC
REACH
Produkty biobójcze
Ochrona przyrody
Prawo miejscowe
De lege lata
De lege ferenda
Natura
Parki narodowe
Ochrona własności
Usuwanie drzew i krzewów
Nieruchomości gminne
Lasy
Ochrona krajobrazu
Krajobrazowe wartości przyrodnicze
Krajobrazowe wartości kulturowe
Narzędzia ochrony krajobrazu
Zagospodarowanie przestrzenne
Instrumenty finansowo-prawne
Odpowiedzialność prawna
Książka
    Wyświetlanie 1-9 z 9

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies