Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Title of the item:

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Strategia zarządzanie pomiar

Title :
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Strategia zarządzanie pomiar
Authors :
Piotr Kuraś
Keywords :
Biznes i ekonomia
Zarządzanie
strategia
pomiar
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa
zarządzanie
Show more
Publication date :
2023-06-07
Publisher :
Politechnika Częstochowska
ISBN, ISSN :
9788371939181
Physical description :
234 s.
Data provider :
ebookpoint BIBLIO
 
eBook
  Go to the source

Procesy internacjonalizacji i globalizacji nie są zjawiskami nowymi. Właściwie ich początków można się doszukiwać od momentu, kiedy ludzie tworzyli pierwsze systemy wytwórcze, a następnie zaczęli się przemieszczać w celu pozyskiwania potrzebnych surowców i innych zasobów oraz ich wymiany. Z czasem, stopniowo, w celu ułatwienia takiej ekspansji zaczęto tworzyć różne udogodnienia, na przykład infrastrukturalne, które z jednej strony ją umożliwiały, a z drugiej strony stawały się jej akceleratorem.

Procesy te przybrały na sile, na niespotykaną dotąd skalę, w latach 80. XX w. Stały się wówczas przedmiotem zainteresowania zarówno praktyków, jak i teoretyków zarządzania.

Celem monografii jest rekapitulacja dorobku naukowego (zewnętrznego oraz badań własnych) w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz chęć ukazania złożoności i wielowymiarowości tego procesu, jego przyczyn i konsekwencji oraz zalet i wad. Nowatorstwo podejścia badawczego zastosowanego w pracy polega na rozpatrywaniu internacjonalizacji przedsiębiorstwa w perspektywie trzech wymiarów w zintegrowanym układzie. Do tych wymiarów zaliczone zostały:

  • strategia,
  • zarządzanie,
  • pomiar.

Internacjonalizacja rozpatrywana jest w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw (korporacji) produkcyjnych. Zagadnienia teoretyczne ilustrowane są licznymi przykładami z sektora samochodowego (samochodów osobowych). Praca w założeniu miała mieć charakter uniwersalny i raczej opisywać wielowymiarowy i złożony proces internacjonalizacji przedsiębiorstw produkcyjnych, aniżeli stanowić diagnozę sektora samochodowego.

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process