Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Właściciel procesu" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
Właściciel procesu w teorii i praktyce przedsiębiorstw ukierunkowanych w zarządzaniu na jakość
Autorzy :
Renata Brajer-Marczak
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2009, vol. 16(XVI), Issue 12, P. 7-14.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Identyfikacja kluczowych podmiotów i ich ról oraz możliwości i barier dla wdrożenia koordynacji regionalnej procesu HB-HTA w Polsce.
Autorzy :
Gałązka-Sobotka, Małgorzata
Furman, Maciej
Kowalska-Bobko, Iwona
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Identification of key actors involved in the implementation of a regional functional model for hospital evaluation.
Źródło :
Public Health Management / Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie. 2020, Vol. 18 Issue 4, p247-258. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Porównanie wybranych etapów procesu cyfryzacji rachunkowości w dobie COVID-19. (Polish)
Autorzy :
Białas-Szymańska, Małgorzata
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Comparison of selected stages in the digitization of the accounting process in the era of COVID-19. (English)
Źródło :
Social Inequalities & Economic Growth / Nierownosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy; 2023, Vol. 76 Issue 4, p163-178, 16p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Konflikty przestrzenne w procesach suburbanizacyjnych w świetle planowania przestrzennego. Studium przypadku podlubelskiej gminy Strzyżewice.
Autorzy :
MAZUR, DOMINIKA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Spatial Conflicts in the Suburbanization Processes from the Perspective of Spatial Planning: Case Study of the Strzyżewice Commune.
Źródło :
Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. 2022, Vol. 77, p111-130. 20p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ROLA NAOCZNI (WIZJI LOKALNEJ)1 W PROCESIE O GRANICĘ POLSKO-WĘGIERSKĄ PRZY MORSKIM OKU. W 120. ROCZNICĘ PROCESU. (Polish)
Autorzy :
MATUSZEWSKI, JACEK
Pokaż więcej
Temat :
ARBITRATION & award
COURTS
Alternatywny tytuł :
THE ROLE OF THE NAOCZNIA (ON-SITE CHECK) IN THE TRIAL CONCERNING THE POLISH-HUNGARIAN BORDER BY LAKE MORSKIE OKO. ON THE 120TH ANNIVERSARY OF THE TRIAL. (English)
Źródło :
Journal of the Kórnik Library / Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2022, Vol. 39, p81-109, 29p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W DYSPOZYCJI SAMORZĄDÓW GMINNYCH W POLSCE I PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ICH WYKORZYSTANIA.
Autorzy :
Kozioł-Słupska, Anna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Heritage management instruments available to local governments in Poland and spatial distribution of their usage and its intensity.
Źródło :
Prace Geograficzne. 2022, Issue 168, p47-71. 25p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
W poszukiwaniu niekapitalistycznych paradygmatów rozwoju wsi: przykład turystyki na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.
Autorzy :
Napierała, Tomasz
Leśniewska-Napierała, Katarzyna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Searching for non-capitalist paradigms of rural development: the case of tourism in the rural areas of Łódź Voivodeship.
Źródło :
Polish Geographical Review / Przegląd Geograficzny. 2024, Vol. 96 Issue 1, p7-28. 22p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Narodowego Funduszu Zdrowia.
Autorzy :
Iłowiecka, Katarzyna
Lipska, Iga
Raulinajtys-Grzybek, Monika
Byszek, Katarzyna
Więckowska, Barbara
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The functional model of Hospital-Based Health Technology Assessment with coordinating role of the Polish National Health Fund.
Źródło :
Public Health Management / Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie. 2020, Vol. 18 Issue 4, p287-297. 11p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ANALIZA I OCENA PROCESU TRANSPORTOWEGO W WYBRANYM PRZEDSIEBIORSTWIE SEKTORA TSL. (Polish)
Autorzy :
GASCHI-UCIECHA, Agnieszka
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
ANALYSIS AND EVALUATION OF THE TRANSPORT PROCESSIN A SELECTED SUB-SECTION OF THE TSL SECTOR. (English)
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie; 2018, Issue 121, p111-123, 13p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Cel użytkowania wieczystego w decyzjach uwłaszczeniowych a realizacja procesu inwestycyjnego. (Polish)
Autorzy :
Kuryśko, Zofia
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Aim of Perpetual Usufruct in Enfranchisement Decisions with Regard to Implementation of an Investment Process. (English)
Źródło :
World of Real Estate Journal / Swiat Nieruchomosci; 2018, Vol. 104 Issue 2, p27-30, 4p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
WPŁYW GŁÓWNYCH INTERESARIUSZY ORGANIZACJI NA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PROCESÓW USŁUGOWYCH. (Polish)
Autorzy :
Dobrowolska, Anna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
THE IMPACT OF KEY STAKEHOLDERS ON THE MANAGEMENT OF THE QUALITY OF SERVICE PROCESSES. (English)
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu; 2015, Issue 376, p140-151, 12p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
PROCES O CZARY W WĄSOSZACH W 1688 R. ANALIZA PROCESU I PROBLEMY INTERPRETACYJNE. (Polish)
Autorzy :
HAJDRYCH, ŁUKASZ
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
WITCHCRAFT TRIAL IN WĄSOSZE IN 1688. ANALYSIS OF THE TRIAL AND PROBLEMS OF INTERPRETATION. (English)
Źródło :
Historyka: Studia Metodologiczne; 2021, Vol. 51, p333-350, 18p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Gdzie jeszcze dyskutuje się o rozwoju zdolności, samorealizacji i twórczości...? Projekt „Obiecane inspiracje. Rozmowy z przedstawicielami kultury, nauki i sztuki" pod patronatem Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.
Autorzy :
Janiszewska, Agnieszka
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Where Else Can You Find a Discussion about the Development of Abilities, Self-Realization and Creativity...? The "Promised Inspirations. Conversations with Representatives of Culture, Science and Art" Project under the Patronage of the Rector of the University of Lodz
Źródło :
Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne. 2023, Vol. 16 Issue 1, p309-313. 5p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
FROM NARRATIVE TO EXPRESSION OF HISTORICAL VALUES. OBJECTIVIZATION OF EVALUATION OF TWIN VILLAS IN SOŁACZ, POZNAŃ. (English)
Autorzy :
Barełkowski, Robert K.
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
OD NARRACJI DO EKSPRESJI WARTOŚCI HISTORYCZNYCH. OBIEKTYWIZACJA OCENY BLIŹNIACZYCH WILLI NA POZNAŃSKIM SOŁACZU. (Polish)
Źródło :
Space & Form / Przestrzeń i FORMA; 2023, Issue 56, p437-486, 50p
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies