Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Strategia przedsiębiorstwa" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
Koszty jakości w strategii przedsiębiorstwa
Autorzy :
Przemysław Niewiadomski
Bogdan Nogalski
Pokaż więcej
Temat :
koszty jakości
strategia przedsiębiorstwa
produkcja na pierwszy montaż
sektor maszyn rolniczych
Economics as a science
HB71-74
Management. Industrial management
HD28-70
Źródło :
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Vol 51, Iss 3, Pp 87-105 (2021)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/794; https://doaj.org/toc/1506-2635; https://doaj.org/toc/2658-1817
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/f373bd11abc2403b913b21321cee42a8
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Koopetycja jako strategia glokalizacji przedsiębiorstw w Polsce
Autorzy :
Andrzej Pestkowski
Pokaż więcej
Temat :
koopetycja
glokalizacja
globalizacja
internacjonalizacja
strategia przedsiębiorstwa
Economic growth, development, planning
HD72-88
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Catallaxy, Vol 4, Iss 1, Pp 29-44 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://economic-research.pl/Journals/index.php/cxy/article/view/1618; https://doaj.org/toc/2544-090X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/391c25c31fdf40b1b9fca89db6ab425b
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Alians strategiczny jako strategia przedsiębiorstwa w niepewnym otoczeniu
Autorzy :
Jan Macias
Pokaż więcej
Źródło :
Problemy Jakości, 2013, vol. 47, Issue 11, P. 12-19.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Model biznesu a strategia przedsiębiorstwa - zakres znaczeniowy i układ relacji
Autorzy :
Bogdan Rogoda
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, vol. 8, Issue 891, P. 5-18.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Strategia przedsiębiorstwa handlowego a zbilansowana karta wyników
Autorzy :
Anna Dyhdalewicz
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, vol. 4, Issue 9, P. 51-59.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Strategia przedsiębiorstwa w aspekcie wyboru struktury kapitału
Autorzy :
Agnieszka Szczęsna-Urbaniak
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2005, vol. 6, Issue 42, P. 241-254.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Zarządzanie wartością firmy jako ogólna strategia przedsiębiorstwa
Autorzy :
Krzysztof Jamroży
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach : Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu, 2002, vol. 3, Issue 14, P. 74-87.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Strategia przedsiębiorstwa po zmianie właściciela - wyniki badań
Autorzy :
Czesław Zając
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu : Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, 2004, vol. 52, Issue 1025, P. 120-128.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Strategia przedsiębiorstwa a normy motoryzacyjne - analiza wymagań
Autorzy :
Mariusz Hofman
Pokaż więcej
Źródło :
Problemy Jakości, 2003, vol. 38, Issue 6, P. 8-11.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Strategia przedsiębiorstwa a jego wartość
Autorzy :
Marcin Wierzbiński
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (10), 2003, vol. 35, Issue 970, P. 9-14.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Pole wyboru strategii i strategia przedsiębiorstwa farmaceutycznego
Autorzy :
Henryk Kozarowicz
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu : Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, 2002, vol. 32/33, Issue 951, P. 403-412.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Strategia przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej firmy usługowej
Autorzy :
Zbigniew Antczak
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (7), 2002, vol. 3, Issue 937, P. 145-159.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Strategia przedsiębiorstwa a zarządzanie zasobami ludzkimi w Kompanii Piwowarskiej SA
Autorzy :
Robert Reinfuss
Pokaż więcej
Źródło :
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2001, vol. 29, Issue 1, P. 87-90.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Strategia przedsiębiorstwa - istota i metody jej kształtowania
Autorzy :
Adolf Michalak
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, vol. 3, Issue 852, P. 112-124.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Strategia przedsiębiorstwa
Autorzy :
Andrzej Pomykalski
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 1996, vol. 16/17, Issue 740, P. 5-17.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Strategia przedsiębiorstwa przemysłowego
Autorzy :
Jolanta Falińska
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (15) : Problemy transformacji systemowej gospodarki Dolnego Śląska, 1994, vol. 2, Issue 50, P. 21-31.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Strategia przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania produktem na rynku
Autorzy :
Sergiusz Grzybek
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Organizacji, 1999, vol. 22, Issue 9, P. 31-33.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Innowacyjna strategia przedsiębiorstwa
Autorzy :
Tomasz Gniewek
Pokaż więcej
Źródło :
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1997, vol. 4, Issue 4, P. 5-7.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Strategia emergentna jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Autorzy :
Banaszyk, P.
Pokaż więcej
Temat :
zarządzanie strategiczne
strategia przedsiębiorstwa
podejście wyłaniające się
przewaga konkurencyjna
Źródło :
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW5-0009-0040
Periodyk
Tytuł :
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZRÓŻNICOWANIE PRACOCHŁONNOŚCI OBSŁUG TECHNICZNYCH POJAZDÓW TRANSPORTU DROGOWEGO NA PODSTAWIE ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.
Autorzy :
MARKIEWICZ-PATALON, MARIETTA
KASZKOWIAK, JERZY
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
FACTORS DETERMINING DIFFERENCES WORKLOAD GUIDE TECHNICAL VEHICLES ROAD TRANSPORT UNDER THE MEDIUM ENTERPRISES.
Źródło :
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. 2016, Issue 79, p178-184. 7p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA TSL NOTOWANYCH NA FWB I GPW.
Autorzy :
Dada, Anna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE STRATEGY OF COMPANIES FROM THE TSL SECTOR LISTED ON THE FWB AND GPW.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2022, Vol. 66 Issue 4, p1-21. 21p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Programy zarządzania talentami a strategie przedsiębiorstwa w dobie kryzysu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 382, s. 305-315
Talent management programs and company strategies in times of crisis. Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, No. 382, p. 305-315
Autorzy :
Huk, Katarzyna
Pokaż więcej
Tytuł :
Próba oceny strategii ekspansji poprzez przejęcie na przykładzie transakcji Bosch–Siemens i Zelmer
Autorzy :
Adrian Wójtowicz
Pokaż więcej
Temat :
fuzje i przejęcia
zarządzanie strategiczne
strategia przedsiębiorstwa
strategia rozwoju
wzrost zewnętrzny
rynek agd
Public finance
K4430-4675
Banking
HG1501-3550
Źródło :
Finanse i Prawo Finansowe, Vol 1, Iss 3, Pp 67-78 (2014)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/9728; https://doaj.org/toc/2391-6478; https://doaj.org/toc/2353-5601
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/b48d9b014b76452f9073566984b61332
Czasopismo naukowe
Tytuł :
STRATEGIA UNII EUROPEJSKIEJ DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO - WDRAŻANIE STRATEGII Z PU NKTU WIDZENIA PARTNERÓW PROJEKTÓW FLAGOWYCH Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.
Autorzy :
Szulc, Marta
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN UNION STRATEGY FOR THE BALTIC SEA REGION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FLAGSHIP PROJECT PARTNERS FROM THE WESTERN POMERANIA REGION (ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODSHIP).
Źródło :
Studia Regionalne i Lokalne. 2020, Vol. 82 Issue 4, p109-125. 17p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania systemów IT w przedsiębiorstwach – perspektywa wdrożeniowa
Autorzy :
Marcin Szplit
Pokaż więcej
Temat :
IT systems
systemy komputerowe
systemy IT
computer systems
strategia przedsiębiorstwa
enterprise strategy
Źródło :
Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej
Opis pliku :
application/pdf; image/jpeg
Dostęp URL :
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::27ae82fa951f7724ff7d471dd60c99ee
https://doi.org/10.18778/8220-335-6.35
Tytuł :
Procedura oceny strategii przedsiębiorstwa pod kątem tworzonej wartości
Autorzy :
Guelagaey, R.
Pokaż więcej
Temat :
strategia przedsiębiorstwa
wartość przedsiębiorstwa
metoda DCF
zdyskontowany przepływ gotówki
strategia optymalna
entrepreneurial strategy
enterprise value
DCF method
discounted cash flow
optima strategy
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0025-0091
Periodyk
Tytuł :
Strategia firmy a zarządzanie zasobami ludzkimi (wybrane zagadnienia)
Autorzy :
Musiał-Paczkowska, A.
Pokaż więcej
Temat :
strategia przedsiębiorstwa
rodzaje strategii
zarządzanie zasobami ludzkimi
strategia personalna
strategy of enterprise
types of strategies
human resources management
personnel strategy
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD6-0026-0038
Periodyk
Tytuł :
Stosowanie metod analizy strategicznej w planowaniu strategicznym przez duże polskie przedsiębiorstwa przemysłowe
Autorzy :
Penc-Pietrzak, I.
Pokaż więcej
Temat :
planowanie strategiczne
analiza strategiczna
zarządzanie strategiczne
zarządzanie przedsiębiorstwem
strategia przedsiębiorstwa
strategic planning
strategic analysis
strategic management
management
business strategy
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-226419b5-b0b6-46f3-8f55-7985203f22fc
Periodyk
Tytuł :
Mechanizmy odnowy strategicznej przedsiębiorstwa : przegląd literatury
Autorzy :
Karpacz, J.
Pokaż więcej
Temat :
odnowa strategiczna przedsiębiorstwa
strategia przedsiębiorstwa
zarządzanie strategiczne
enterprise strategic renewal
corporation strategy
strategic management
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0c5fabe5-6742-43f2-8d17-13aab5e92780
Periodyk
Tytuł :
Społeczny wymiar ryzyka - związki między kapitałem społecznym przedsiębiorstwa i jego sprawnością strategiczną
Autorzy :
Urbanowska-Sojkin, E.
Pokaż więcej
Temat :
kultura organizacyjna ryzyka
sprawność zarządzania
strategia przedsiębiorstwa
kapitał społeczny
organizational culture of risk
management efficiency
corporation strategy
social capital
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8491908c-8c05-4e04-8e3a-16440963679f
Periodyk
Tytuł :
Relationships of enterprise strategy and organizational creativityRelacje strategii przedsiębiorstwa z kreatywnością organizacyjną
Autorzy :
Muthuswamy, Vimala Venugopal
Chong, Kwong Wing
Pokaż więcej
Temat :
innovation adoption
enterprise strategy
organizational creativity
wdrażanie innowacji
strategia przedsiębiorstwa
kreatywność organizacyjna
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-75e9313f-0f03-475c-8771-92677e3af31d
Periodyk
Tytuł :
Czynniki wpływające na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa wykorzystującego nowoczesne wsparcie informatyczne
Autorzy :
Dudek, T.
Pokaż więcej
Temat :
konkurencyjność
zarządzanie
optymalizacja procesów
strategia przedsiębiorstwa
narzędzia informatyczne
competitiveness
management
process optimization
corporate strategy
IT
Źródło :
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f2cd157b-5549-49e1-b5c0-047d2695b574
Periodyk
Tytuł :
TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA OCENY OKRESOWEJ W FUNKCJONOWANIU WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.
Autorzy :
Szmitka, Stanisław
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Theoretical and practical principles of periodic assessment in contemporary business enterprise functioning.
Теоретичні і практичні принципи періодичної оцінки у функціонуванні сучасного підприємства.
Źródło :
Socio-Economic Problems & the State / Socìalʹno-Ekonomìčnì Problemì ì Deržava. 2017, Vol. 17 Issue 2, p208-229. 22p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Achieving Sustainable Competitive Advantage Through Intellectual Capital and Corporate Character: The Mediating Role of Innovation.
Autorzy :
Huan Xiao
Dengke Yu
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej za pomocą kapitału intelektualnego i podejścia korporacyjnego: pośrednicząca rola innowacji.
Źródło :
Problems of Sustainable Development / Problemy Ekorozwoju. 2020, Vol. 15 Issue 1, p33-45. 13p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Strategia zakupowa i jej wpływ na zdobywanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo
Autorzy :
Marcin Kotewicz
Pokaż więcej
Źródło :
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2006, vol. 28, Issue 11, P. 6-12.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
PERCEPCJA OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO A STRATEGIA INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTWA. (Polish)
Autorzy :
Sopińska, Agnieszka
Pokaż więcej
Temat :
BUSINESS enterprises
Alternatywny tytuł :
Perception of the External Environment and the Firm’s Innovation Strategy. (English)
Źródło :
Organization Review / Przegląd Organizacji; 2022, Issue 2, p3-11, 9p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTW WYDOBYWCZYCH W WARUNKACH KRYZYSU ENERGETYCZNEGO WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM. (Polish)
Autorzy :
GĄSIOR, Rafał
MAGDZIARCZYK, Małgorzata
SMOLIŃSKI, Adam
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
THE STRATEGY OF MINING COMPANIES UNDER THE CONDITIONS OF ENERGY CRISIS CAUSED BY ARMED CONFLICT. (English)
Źródło :
Management & Quality / Zarządzanie i Jakość; 2023, Vol. 5 Issue 4, p34-51, 18p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
STRATEGIA LOGISTYCZNA W TWORZENIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA. (Polish)
Autorzy :
Matwiejczuk, Rafał
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
LOGISTICS STRATEGY IN BUSINESS COMPETITIVE ADVANTAGE CREATION. (English)
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu; 2018, Issue 505, p44-55, 12p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
STRATEGIA INTERNACJONALIZACJI MŚP - STUDIUM PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA Z SEKTORA KREATYWNEGO. (Polish)
Autorzy :
Fabińska, Monika
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
INTERNATIONALIZATION STRATEGY OF SMEs - A CASE STUDY OF THE COMPANY FROM THE CREATIVE SECTOR. (English)
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu; 2018, Issue 527, p45-55, 11p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA JAKO STRATEGIA PRZYWÓDZTWA PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU. (Polish)
Autorzy :
Khovrak, Inna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Social Responsibility as a Strategy of Market Leadership. (English)
Źródło :
Public Management / Zarządzanie Publiczne; 2017, Issue 3, p391-401, 11p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
THE COMPANY’S INNOVATIVE POTENTIAL AND STRATEGY FOR ITS EFFECTIVE UTILIZATION.
Autorzy :
Oksanych, Oleksandr
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Innowacyjny potencjał przedsiębiorstwa i strategia jego efektywnego wykorzystania. (Polish)
Źródło :
Organization Review / Przegląd Organizacji; 2020, Issue 7, p35-42, 8p
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies