Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Rola gminnych zasobów nieruchomości" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W DYSPOZYCJI SAMORZĄDÓW GMINNYCH W POLSCE I PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ICH WYKORZYSTANIA.
Autorzy :
Kozioł-Słupska, Anna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Heritage management instruments available to local governments in Poland and spatial distribution of their usage and its intensity.
Źródło :
Prace Geograficzne. 2022, Issue 168, p47-71. 25p.
Tytuł :
Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych - porównanie wielokryterialne gmin miejskich województwa wielkopolskiego metodą MULTIMOORA. (Polish)
Autorzy :
Gorzeń-Mitka, Iwona
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Development potential in the area of availability and quality of housing resources - multicriteria comparison of urban municipalities of Wielkopolska voivodeship using the MULTIMOORA method. (English)
Źródło :
Rozwój Regionalny & Polityka Regionalna; 2022, Issue 62, p183-197, 15p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Rola władz lokalnych w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców wspólnoty samorządowej - wybrane aspekty na przykładzie miasta Łodzi.
Autorzy :
Sikora-Fernandez, Dorota
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The role of local governments in meeting inhabitants' housing needs: the case of Łódź (selected issues).
Źródło :
Studia BAS. 2021, Vol. 66 Issue 2, p129-146. 18p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Inne obowiązkowe podatki gminne we Francji według francuskiego Generalnego kodeksu podatków. (Polish)
Autorzy :
Mariański, Michał
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Other compulsory municipal taxes in France according to the French General Tax Code. (English)
Źródło :
Studia Iuridica Toruniensia; 2021, Vol. 29, p193-209, 17p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ustawowa konstrukcja i charakter prawny opłaty melioracyjnej. (Polish)
Autorzy :
OFIARSKA, MAŁGORZATA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Statutory design and legal nature of the land reclamation fee. (English)
Źródło :
Prawo Budzetowe Panstwa i Samorzadu; 2022, Vol. 10 Issue 4, p9-28, 20p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Konflikty przestrzenne w procesach suburbanizacyjnych w świetle planowania przestrzennego. Studium przypadku podlubelskiej gminy Strzyżewice.
Autorzy :
MAZUR, DOMINIKA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Spatial Conflicts in the Suburbanization Processes from the Perspective of Spatial Planning: Case Study of the Strzyżewice Commune.
Źródło :
Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. 2022, Vol. 77, p111-130. 20p.
Tytuł :
Kreowanie i promocja przestrzeni publicznych wsi regionu pomorskiego. (Polish)
Autorzy :
Czapiewska, Gabriela
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Creation and promotion of public spaces in the villages of the Pomeranian region. (English)
Źródło :
Rozwój Regionalny & Polityka Regionalna; 2023, Issue 63, p51-72, 22p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
PROJEKTY BIZNESOWE W MIEŚCIE - SPECYFIKA I ROZWÓJ NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH. (Polish)
Autorzy :
JANIA, Agnieszka
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
BUSINESS PROJECTS IN THE CITY - SPECIFICITY AND DEVELOPMENT OF SUPPORTING TOOLS. (English)
Źródło :
Space-Society-Economy; 2021, Issue 32, p83-109, 27p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
OCENA STANU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM NA POZIOMIE LOKALNYM W POLSCE. (Polish)
Autorzy :
MIKOŁAJCZYK, Tomasz
LEŚNIEWSKA-NAPIERAŁA, Katarzyna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
ASSESSMENT OF THE STATE OF SOCIAL PARTICIPATION IN SPATIAL PLANNING AT THE LOCAL LEVEL IN POLAND. (English)
Źródło :
Space-Society-Economy; 2022, Issue 33, p41-64, 24p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
CZY MIESZKAŃCY MIAST PREFERUJĄ TERENY CENNE PRZYRODNICZO POD BUDOWĘ DOMU POD MIASTEM? STUDIUM STREFY PODMIEJSKIEJ OLSZTYNA.
Autorzy :
Źróbek-Różańska, Alina
Źróbek-Sokolnik, Anna
Dynowski, Piotr
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Do urban people prefer exceptional natural environment areas for building suburban homes? Case study of Olsztyn suburban area.
Źródło :
Prace Geograficzne. 2017, Issue 149, p123-139. 17p.
Tytuł :
WSKAŹNIKOWA OCENA WARTOŚCI ESTETYCZNEJ KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO NA PRZYKŁADZIE CENTRUM WIELICZKI. (Polish)
Autorzy :
KOWALCZYK, Krzysztof A.
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
INDICATIVE ASSESSMENT OF THE AESTHETIC VALUE OF THE URBAN LANDSCAPE ON THE EXAMPLE OF THE WIELICZKA CENTER. (English)
Źródło :
Space-Society-Economy; 2021, Issue 32, p7-37, 31p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
POTENCJALNE KONFLIKTY PRZESTRZENNE W STREFIE PODMIEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY POTRZEB MIESZKAŃCÓW NA PRZYKŁADZIE PODWARSZAWSKIEJ GMINY LESZNOWOLA.
Autorzy :
Mantey, Dorota
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
POTENTIAL SPATIAL CONFLICTS IN THE SUBURBAN ZONE FROM THE PERSPECTIVE OF RESIDENTS' NEEDS (ON THE EXAMPLE OF LESZNOWOLA, WARSAW METROPOLITAN AREA).
Źródło :
Studia Regionalne i Lokalne. 2016, Vol. 65 Issue 3, p117-140. 24p.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies