Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Relacje z klientem" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
Kształtowanie relacji z klientem na przykładzie przedsiębiorstwa monopolistycznego Totalizator Sportowy
Autorzy :
Ludmiła Walaszczyk
Agata Karaś
Pokaż więcej
Temat :
Totalizator Sportowy
przedsiębiorstwo monopolistyczne
relacje z klientem
zaufanie
Business
HF5001-6182
Źródło :
Przedsiębiorczość - Edukacja, Vol 18, Iss 2 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://p-e.up.krakow.pl/article/view/9363; https://doaj.org/toc/2083-3296; https://doaj.org/toc/2449-9048
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/3fd2451591ae45658042856a8e83fceb
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Długoterminowe relacje z klientem jako źródło wartości i podstawa budowania lojalności widzów kin studyjnych
Autorzy :
Kamila Szymańska
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia : Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji, 2010, vol. 22, Issue 34, P. 679-696.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Relacje z klientem w zarządzaniu kryzysowym w przedsiębiorstwie
Autorzy :
Urszula Widelska
Pokaż więcej
Źródło :
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, vol. 17, Issue 3/2, P. 425-435.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Relacje z klientem - e-marketing
Autorzy :
Adam Stecyk
Pokaż więcej
Źródło :
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, vol. 28, Issue 12, P. 58-64.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
CRM - dobre relacje z klientem
Autorzy :
Jacek Otto
Pokaż więcej
Źródło :
Marketing w Praktyce, 2001, vol. 24, Issue 8, P. 20-24.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Właściwe relacje z klientem - system CRM
Autorzy :
Ewa Gwiazda
Pokaż więcej
Źródło :
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2002, vol. 24, Issue 1, P. 44-51.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI DZIĘKI WYKORZYSTANYM NARZĘDZIOM KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ NA PRZYKŁADZIE POLSKICH TEATRÓW.
Autorzy :
NIEDŹWIEDZIŃSKI, MARIAN
KLEPACZ, HALINA
SZYMAŃSKA, KAMILA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT BY THE USE OF MARKETINGCOMMUNICATION TOOLS ON THE EXAMPLE OF POLISH THEATRE.
Źródło :
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2015, Issue 73, p107-118. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
STRESS AND BURNOUT SYNDROME AMONG HEALTH CARE PERSONNEL DURING THE COVID-19 PANDEMIC.
Autorzy :
Golec, Joanna
Nowak, Monika
Malinowski, Mateusz
Szczygieł, Elżbieta
Golec, Edward
Pokaż więcej
Temat :
COVID-19 pandemic
PSYCHOLOGICAL stress
MEDICAL personnel
MEDICAL care
EMPLOYEES' workload
Alternatywny tytuł :
Stres i wypalenie zawodowe wśród pracowników ochrony zdrowia w okresie pandemii COVID-19. (Polish)
Źródło :
State & Society / Państwo i Społeczeństwo; sty-cze2023, Vol. 23 Issue 1, p25-45, 21p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Koncepcja Open Innovation jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Autorzy :
Tylżanowski, Roman
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Open Innovation Concept as a Source of Enterprise's Competitive Advantage.
Концепция «open innovation» - источник конкурентного преимущества предприятия
Źródło :
Handel Wewnêtrzny. 2015, Issue 4, p16-25. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
CROWDSOURCING - NOWA ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY I ZAANGAŻOWANIA KLIENTA W PROCES KREOWANIA WARTOŚCI.
Autorzy :
CAPUTA, Wiesława
PAŹDZIOR, Artur
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
CROWDSOURCING - A NEW COOPERATION OR CUSTOMER'S ORGANIZATION IN THE VALUE CREATING PROCESS.
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2018, Issue 132, p119-129. 11p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ROLA KART RABATOWYCH W KSZTAŁTOWANIU LOJALNOŚCI KONSUMENTÓW W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH.
Autorzy :
MURAWSKA, ANNA
BANASZAK, NATALIA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
ROLE OF DISCOUNT CARDS TO CREATE CONSUMER LOYALTY IN THE LIGHT OF EMPIRICAL RESEARCH.
Źródło :
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2012, Issue 62, p83-93. 11p. 1 Chart, 5 Graphs.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
RODZINNY CHARAKTER MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NOCLEGOWE JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM - PERSPEKTYWA KONSUMENCKA.
Autorzy :
Dębski, Maciej
Górska-Warsewicz, Hanna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
FAMILY CHARACTER OF MICRO BUSINESSES PROVIDING LODGING SERVICES AS AN ELEMENT OF MANAGING CUSTOMER RELATIONS - CONSUMER'S PERSPECTIVE.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 535, p36-48. 13p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
IMPLEMENTACJA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM KLASY CRM W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA BIUR PODRÓŻY W POLSCE - DEKADA DOŚWIADCZEŃ.
Autorzy :
Michalska-Dudek, Izabela
Rapacz, Andrzej
Gryszel, Piotr
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
IMPLEMENTATION OF SYSTEMS SUPPORTING CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) IN THE PRACTICE OF TRAVEL AGENCIES IN POLAND - DECADES OF EXPERIENCES.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 535, p120-132. 13p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI DOSTĘPNYCH W MODELU SaaS.
Autorzy :
WYSKWARSKI, Marcin
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT WITH USE OF APLICATIONS AVAILALBLE IN SaaS MODEL.
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2015, Issue 86, p549-558. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
RELACJE Z KLIENTAMI W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WARTOŚCI A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA.
Autorzy :
CAPUTA, Wiesława
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
CUSTOMER RELATIONS IN CHANNELS OF DISTRIBUTION VALUES A COMPANY VALUE.
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2016, Issue 99, p55-65. 11p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wiedza jako podstawa budowy relacji z klientem w sektorze usług profesjonalnych.
Autorzy :
Matysiewicz, Justyna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Knowledge as a Basis for Building Relationships with Clients in the Professional Services Sector.
Знания как основа формирования отношений с клиентом в секторе профессиональных услуг
Źródło :
Handel Wewnêtrzny. 2016, Issue 5, p172-181. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Znaczenie Internetu w kształtowaniu relacji hotelu z klientami na przykładzie hoteli województwa pomorskiego.
Autorzy :
Biełuszko, Katarzyna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Importance of the Internet in Shaping Hotel's Relationships with Clients on the Example of Pomeranian Province.
Значение интернета в формировании отношений гостиницы с клиентами на примере гостиниц Поморского воеводства.
Źródło :
Handel Wewnêtrzny. 2015, Issue 2, p58-73. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
OCENA NARZĘDZI MARKETINGOWYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ W PROCESIE ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI.
Autorzy :
Grzebieniak, Andrzej
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
THE EVALUATION OF MARKETING TOOLS USED BY INSURANCE COMPANIES IN THE PROCESS OF MANAGING THE RELATIONS WITH CLIENTS.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 342, p57-65. 9p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
PRACOWNICY W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA PARTNERSKICH RELACJI POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWEM A ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ - WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH.
Autorzy :
Rudawska, Edyta
Bloch, Marta
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
EMPLOYEES IN THE PROCESS OF CREATING PARTNERSHIPS BETWEEN BUSINESS AND NGO - RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2016, Issue 460, p199-210. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Generacja Z - cele, wartości życiowe i wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw.
Autorzy :
MAZUREK-ŁOPACIŃSKA, KRYSTYNA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Generation Z - Goals, Life Values and Challenges to Contemporary Enterprises.
Поколение Z - цели, жизненные ценности и вызовы для современных предприятий
Źródło :
Konsumpcja i Rozwój. 2018, Vol. 160 Issue 4, p62-75. 14p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
OFERTA ROZWOJU ZAWODOWEGO W INICJOWANIU RELACJI Z INTERESARIUSZAMI ORGANIZACJI - POTENCJALNYMI KANDYDATAMI DO PRACY.
Autorzy :
Krajewska-Nieckarz, Małgorzata
Tyszkiewicz, Rafał
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
AN OFFER OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN INITIATION OF RELATIONS WITH STAKEHOLDERS - POTENTIAL CANDIDATES TO WORK.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 512, p94-103. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Crowdsourcing – nowa organizacja współpracy i zaangażowania klienta w proces kreowania wartości
Autorzy :
Caputa, W.
Paździor, A.
Pokaż więcej
Temat :
crowdsourcing
customer relationship
strategy
virtual community
relacje z klientem
strategia
wirtualna społeczność
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f9e80405-42af-4f6a-aa71-445aad2681b8
Periodyk
Tytuł :
MARKETING RELACJI I CSR JAKO NARZĘDZIA BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEZ FRANCZYZODAWCÓW BRANŻY GASTRONOMICZNEJ W POLSCE.
Autorzy :
Jabłońska, Żaklina
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
RELATIONSHIP MARKETING AND CSR AS TOOLS FOR BUILDING OF COMPETITIVE ADVANTAGE BY FRANCHISORS OF FOODSERVICE INDUSTRY IN POLAND.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2016, Issue 450, p241-250. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Crowdsourcing - nowa organizacja współpracy i zaangażowania klienta w proces kreowania wartości
Autorzy :
Caputa, W.
Paździor, A.
Pokaż więcej
Temat :
crowdsourcing
relacje z klientem
strategia
wirtualna społeczność
customer relationship
strategy
virtual community
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4197934f-f79e-4d70-8204-1dde69825ed8
Periodyk
Tytuł :
NARZĘDZIA POMIARU SUKCESU RELACJI Z KLUCZOWYMI ODBIORCAMI W ASPEKCIE WZROSTU EFEKTYWNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA.
Autorzy :
Wójcik-Karpacz, Anna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
TOOLS FOR MEASURING THE SUCCESS OF RELATIONSHIPS WITH KEY CUSTOMERS IN TERMS OF INCREASED EFFICIENCY OF COOPERATION.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012, Issue 260, p561-574. 14p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM. (Polish)
Autorzy :
FIJAŁKOWASKA, Karolina
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
CREATING RELATIONSHIP WITH A CUSTOMER. (English)
Źródło :
Management & Quality / Zarządzanie i Jakość; 2020, Vol. 2 Issue 3, p5-12, 8p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
WPŁYW TRANSFORMACJI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ W POLSCE W LATACH 2008--2017 NA JEJ EFEKTYWNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.
Autorzy :
CHWAŁEK, JACEK
JERZYŃSKI, RAFAŁ
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
INFLUENCE OF RETAIL BANK TRANSFORMATION IN POLAND IN THE YEARS 2008-2017 ON ITS EFFICIENCY ON THE EXAMPLE OF ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Źródło :
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoly Wyzszej w Bydgoszczy. 2019, p59-70. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ZJAWISKO MISSELLINGU W UBEZPIECZENIACH DZIAŁU I W ŚWIETLE SKARG KIEROWANYCH DO RZECZNIKA FINANSOWEGO.
Autorzy :
Luterek, Aleksandra
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
THE PHENOMENON OF MIS-SELLING IN LIFE INSURANCE IN THE LIGHT OF COMPLAINTS ADDRESSED TO THE FINANCIAL OMBUDSMAN.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 541, p161-169. 9p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
STRATEGIE MARKETINGU SENSORYCZNEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE ZINDYWIDUALIZOWANEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM. (Polish)
Autorzy :
Staniszewska, Małgorzata
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
SENSORY MARKETING STRATEGIES AS AN EFFECTIVE TOOL FOR INDIVIDUALIZED COMMUNICATION WITH CUSTOMERS. (English)
Źródło :
Contemporary Economy / Wspolczesna Gospodarka; 2021, Vol. 12 Issue 1, p1-8, 8p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
WPŁYW ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH NA ZMIANĘ ZACHOWAŃ NABYWCZYCH KLIENTÓW ORAZ ROZWIĄZAŃ LOGISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH.
Autorzy :
Bentyn, Zbigniew
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
THE IMPACT OF INFORMATION SOLUTIONS ON THE CHANGE OF CUSTOMERS' BEHAVIOR AND TRADING COMPANIES LOGISTICS.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012 Part 1, Issue 267, p63-72. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
MARKETING A JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PLACÓWKI REGIONU GÓRNEGO ŚLĄSKA.
Autorzy :
NADZIAKIEWICZ, Małgorzata
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
MARKETING AND QUALITY OF MEDICAL SERVICES ON THE EXAMPLE OF THE UPPER SILESIA REGION'S FACILITY.
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2018, Issue 129, p313-324. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
POLSKI MODEL KULTUROWY A KOMUNIKACJA SPRZEDAWCY Z KLIENTEM. (Polish)
Autorzy :
PAŁKA, PATRYCJA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Polish cultural model and conversation between salesman and customer. (English)
Źródło :
Socjolingwistyka; 2020, Vol. 34, p93-112, 20p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
GRYWALIZACJA W USŁUGACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH JAKO INNOWACYJNY ELEMENT OFERTY.
Autorzy :
WIDAWSKA-STANISZ, Agnieszka
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
GAMIFICATION IN SPORT-RECREATION SERVICES AS AN INNOVATIVE ELEMENT OF OFFER.
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2017, Issue 114, p523-536. 14p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Rozwój odpowiedzialnych wzorców konsumpcji jako stymulanta innowacji w marketingu dóbr i usług. (Polish)
Autorzy :
Szuszkiewicz, Anita
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The rise of socially responsible consumer behavior as a stimuli for innovations in marketing of goods and services. (English)
Źródło :
Studia & Prace Kolegium Zarzadzania & Finansow; 2023, Issue 188, p9-24, 16p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Gracz - nowy typ nabywcy usług sportowo-rekreacyjnych.
Autorzy :
Widawska-Stanisz, Agnieszka
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
A Gamester - a New Type of the Sport and Recreation Services Purchaser.
Игрок - новый тип покупателя спортивно-рекреационных услуг
Źródło :
Handel Wewnêtrzny. 2017, Issue 2, p392-401. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
DORADCA ZAWODOWY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - JEGO KOMPETENCJE I ZADANIA. (Polish)
Autorzy :
OLSZEWSKA-GNIADEK, JOANNA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
A CAREER COUNSELOR IN A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COUNSELLING CENTER - QUALIFICATIONS AND COMPETENCES. (English)
Źródło :
Lubelski Rocznik Pedagogiczny; 2021, Vol. 40 Issue 4, p225-242, 18p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wykorzystanie storytelling w kreowaniu wizerunku marki w social media.
Autorzy :
Stopczyńska, Kinga
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Use of Storytelling in Creating the Brand Image in Social Media.
Использование повествования в формировании имиджа марки в социальных медиа
Źródło :
Handel Wewnêtrzny. 2016, Issue 3, p317-328. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Kapitał wiedzy w przewagach konkurencyjnych na przykładzie wybranych firm z sektora biomedycznego. (Polish)
Autorzy :
Geise, Mirosław
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The importance of knowledge capital in competitive advantages using examples of selected companies from the biomedical sector. (English)
Źródło :
Social Inequalities & Economic Growth / Nierownosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy; 2022, Vol. 71 Issue 3, p118-131, 14p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Pokolenie Y na zakupach - wyzwania dla współczesnego marketingu.
Autorzy :
Jaciow, Magdalena
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Generation Y on Shopping - Challenges to Modern Marketing.
Поколение Y на покупках – вызовы для современного маркетинга
Źródło :
Handel Wewnêtrzny. 2016, Issue 2, p183-191. 9p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Zaufanie i wiarygodność w komunikacji rynkowej jako podstawa budowania kapitału przedsiębiorstwa.
Autorzy :
Badzińska, Ewa
Gołąb-Andrzejak, Edyta
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Trust and Credibility in Market Communication as a Basis for Building Corporate Capital.
Доверие и достоверность в рыночной коммуникации как основа формирования капитала предприятия
Źródło :
Handel Wewnêtrzny. 2017, Issue 3, p227-239. 13p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ZDALNA PRACA SOCJALNA PODCZAS PANDEMII. DOŚWIADCZENIA Z POLSKI. (Polish)
Autorzy :
BORYCZKO, MARCIN
DUNAJSKA, ANNA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
REMOTE SOCIAL WORK DURING A PANDEMIC. THE EXAMPLE OF POLAND. (English)
Źródło :
Social Work / Praca Socjalna; 2021, Issue 1, p45-69, 25p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
KSZTAŁTOWANIE RELACJI BIZNESOWYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW NA PRZYKŁADZIE MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO. (Polish)
Autorzy :
DANIELAK, Wiesław Józef
SOBOTKIEWICZ, Dariusz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
SHAPING BUSINESS RELATIONS IN THE SUPPLY CHAIN ON THE EXAMPLE OF A SMALL PRODUCTION COMPANY. (English)
Źródło :
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznanskiej. Organizacja & Zarzadzanie; 2020, p53-68, 16p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
STRES I WYPALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH WYZWANIEM KSZTAŁCENIA DO PRACY SOCJALNEJ. (Polish)
Autorzy :
STANEK, KATARZYNA M.
Pokaż więcej
Temat :
PSYCHOLOGICAL burnout
JOB stress
SOCIAL workers
SOCIAL work education
Alternatywny tytuł :
STRESS AND OCCUPATIONAL BURNOUT OF SOCIAL WORKERS AS A CHALLENGE OF EDUCATION FOR SOCIAL WORK. (English)
Źródło :
Social Work / Praca Socjalna; 2022, Vol. 37 Issue 4, p151-167, 17p
Terminy geograficzne :
POLAND
Czasopismo naukowe
Tytuł :
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND AN INTEGRATIVE VERSION OF SOCIETY - ECONOMIC AND SOCIAL DETERMINANTS.
Autorzy :
ANISIEWICZ, URSZULA
WOŁOWIEC, TOMASZ
Pokaż więcej
Temat :
SOCIAL responsibility of business
BUSINESS ethics
STAKEHOLDERS
INDUSTRIAL management
SOCIAL capital
Alternatywny tytuł :
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU A INTEGRACYJNA WIZJA SPOŁECZEŃSTWA - UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I SPOŁECZNE. (Polish)
Źródło :
Journal of Modern Science; 2022, Vol. 48 Issue 1, p207-230, 24p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Biblioteka akademicka i relacje nadawczoodbiorcze. Uwarunkowania procesów komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym.
Autorzy :
Bródka, Małgorzata
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Die Bibliothek und die Beziehung zwischen Sender und Empfänger. Die Bedingungen für die Zusammenarbeit mit dem Benutzer in der Informationsgesellschaft.
Library and sending-receiving relations: conditions of the cooperation with the user in the information society.
Źródło :
Folia Toruniensia. 2017, Vol. 17, p191-205. 15p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
LOJALNOść RELACYJNA A ZAANGAżOWANIE W ZŁOżONYM ZWIąZKU MIęDZY KLIENTEM A USŁUGODAWCą.
Autorzy :
SIEMIENIAKO, DARIUSZ
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
RELATIONAL LOYALTY VERSUS COMMITMENT IN COMPLEX RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER AND SERVICE PROVIDER.
Źródło :
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2011, Issue 50, p201-211. 11p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
KONFLIKT I AGRESJA W ZAWODZIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO. (Polish)
Autorzy :
Głódź, Natalia
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
CONFLICT AND AGGRESSION IN THE PROFESSION OF A SOCIAL WORKER. (English)
Źródło :
Social Dissertations / Rozprawy Spoleczne; 2021, Vol. 15 Issue 4, p96-109, 14p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
RELACJE JAKO ELEMENT WARTOŚCI DLA KLIENTA NA PRZYKŁADZIE HOTELI GRUPY HOTELOWEJ ORBIS.
Autorzy :
Gołąb-Andrzejak, Edyta
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
RELATIONSHIPS AS A PART OF VALUE FOR A HOTEL CUSTOMER ON THE EXAMPLE OF THE ORBIS HOTEL GROUP.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 354, p13-23. 11p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
MODELOWANIE RELACJI Z DOSTAWCĄ NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ CRM - BADANIA ANKIETOWE.
Autorzy :
ODLANICKA-POCZOBUTT, Monika
KULIŃSKA, Ewa
WARZECHA, Katarzyna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
MODELLING OF RELATIONSHIP WITH SUPPLIER BASED ON EXPERIENCE OF CRM - SURVEY RESEARCH.
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2016, Issue 89, p379-395. 17p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Program edukacyjny „Kontakt w leczeniu" - opis, cele, podstawy teoretyczne.
Autorzy :
Wieczorek, Aleksandra
Fusińska-Korpik, Agnieszka
Cichocki, Łukasz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Educational program "Communication in the Treatment Process" - description, goals, and theoretical background.
Źródło :
Journal of Psychiatry & Clinical Psychology / Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 2021, Vol. 21 Issue 2, p134-140. 7p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ewangelia a zarządzanie - praca ludzka i jej psychospołeczny wymiar w świetle nauczania bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.
Autorzy :
Ślebarska, Katarzyna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Gospel and Management: Human Work and Its Psychosocial Dimension in the Light of the Teaching of Cardinal Stefan Wyszyński.
Źródło :
Collectanea Theologica. 2022, Vol. 92 Issue 2, p183-199. 17p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Czego badacze i praktycy organizacji mogą się nauczyć od artystów i psychoterapeutów? Socjometria jako narzędzie analizy relacji grupowych w organizacjach, psychoterapii i sztuce.
Autorzy :
SMOLARSKA, ZOFIA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
What Can Organisational Researchers and Practitioners Learn from Artists and Psychotherapists? Sociometry as an Analytical Tool for Group Relations in Organisations, Psychotherapy and Art.
Źródło :
Education of Economists & Managers / Edukacja Ekonomistow i Menedzerow. Jan-Mar2023, Vol. 67 Issue 1, p27-43. 17p.
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies