Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Podwyżka wynagrodzeń" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
Netflix: The Future Is Now? (Polish)
Autorzy :
Włodek, Patrycja
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Netflix: The Future Is Now?. (English)
Źródło :
Film Quarterly / Kwartalnik Filmowy; 2023, Issue 124, p27-49, 23p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Analiza przestrzegania międzynarodowych standardów prawa pracy w zakresie zatrudniania kobiet w Kambodży, Wietnamie, Laosie i Tajlandii. (Polish)
Autorzy :
Gumulak, Justyna
Pokaż więcej
Temat :
WOMEN'S employment
LABOR laws
GENDER inequality
SEX discrimination
JOB security
MATERNITY leave
EQUAL pay for equal work
EQUAL rights
Alternatywny tytuł :
Analysis of Compliance with International Labour Law Standards on the Employment of Women in Cambodia, Vietnam, Laos and Thailand. (English)
Źródło :
International Studies: Interdisciplinary Political & Cultural Journal; 2021, Vol. 28 Issue 2, p9-33, 25p
Terminy geograficzne :
LAOS
VIETNAM
CAMBODIA
Czasopismo naukowe
Tytuł :
REORGANIZACJA PUBLICZNEGO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W POLSCE. (Polish)
Autorzy :
GARBIEC, Roman
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
REORGANIZATION OF PUBLIC SICKNESS INSURANCE IN POLAND. (English)
Źródło :
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznanskiej. Organizacja & Zarzadzanie; 2023, Vol. 88, p87-112, 26p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
WPŁYW WZROSTU UPOSAŻEŃ PRACOWNIKÓW SEKTORA OCHRONY ZDROWIA NA SYTUACJĘ MATERIALNĄ ICH GOSPODARSTW DOMOWYCH. (Polish)
Autorzy :
Orkiszewska, Iwona
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Influence of the increase in salaries of healthcare sector employees on the material situation of their households. (English)
Źródło :
Journal of Health Policy, Insurance & Management / Polityka Zdrowotna; 2017, Vol. 21 Issue 11, p51-62, 12p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Sytuacja społeczno-polityczna w województwie olsztyńskim w świetle sprawozdań Wydziału Studiów i Analiz Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Olsztynie (1989-1990). (Polish)
Autorzy :
Gieszczyński, Witold
Pokaż więcej
Temat :
OFFICES
POLITICAL change
NATIONAL archives
ARCHIVES
Alternatywny tytuł :
Die gesellschaftspolitische Situation in der Woiwodschaft Allenstein (Olsztyn) im Lichte der Berichte der Abteilung für Studien und Analysen des Sicherheitsdienstes des Landesamtes für innere Angelegenheiten in Allenstein (1989-1990). (German)
The socio-political situation in the Olsztyn voivodeship in the light of the reports of the Department of Studies and Analyses of the Security Service Agency of the Provincial Office of Internal Affairs in Olsztyn (1989-1990). (English)
Źródło :
Komunikaty Mazursko-Warminskie; 2023, Issue 2, p324-357, 34p
Terminy geograficzne :
OLSZTYN (Poland : Voivodeship)
POLAND
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Populiści w poszukiwaniu tożsamości - ideologiczne inspiracje Samoobrony (1991-2007). (Polish)
Autorzy :
TOMASIEWICZ, JAROSŁAW
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Populists in the search of identity - the ideological inspirations of Samoobrona (1991-2007). (English)
Źródło :
Praktyka Teoretyczna; 2023, Vol. 48 Issue 2, p33-73, 39p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Styl kierowania jako wyznacznik zarządzania lokalami gastronomicznymi typu weselnego na przykładzie Duet w Przeworsku.
Autorzy :
Cyrek, Magdalena
Fedan, Roman
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Management style as a determinant of the management of wedding-type catering establishments on the example of Duet in Przeworsk.
Źródło :
Contemporary Management Problems / Współczesne Problemy Zarządzania. 2022, Vol. 10 Issue 1, p45-66. 22p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wpływ kryzysów XXI w. na finanse osobiste (gospodarstw domowych). (Polish)
Autorzy :
Gas, Anna
Kawa, Anna
Kleszcz, Krzysztof
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Impact of the XXI-st century crises on household finances. (English)
Źródło :
Zeszyty Naukowe Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie; 2023, Issue 19, p111-133, 23p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
DZIAŁANIA STABILIZACYJNE BANKÓW CENTRALNYCH W OKRESIE KRYZYSÓW EKONOMICZNYCH: ANALIZA PORÓWNAWCZA POLITYKI MONETARNEJ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO I SYSTEMU REZERWY FEDERALNEJ USA. (Polish)
Autorzy :
Działo, Joanna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
STABILIZATION POLICY OF CENTRAL BANKS DURING ECONOMIC CRISES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MONETARY POLICY OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE US FEDERAL RESERVE SYSTEM. (English)
Źródło :
Economic & Political Thought / Myśl Ekonomiczna & Polityczna; 2022, Vol. 75 Issue 4, p9-38, 30p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Problem przebranżowienia się wśród inżynierów budownictwa. (Polish)
Autorzy :
KACZOREK, KRZYSZTOF
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
THE PROBLEM OF RE-INDUSTRY AMONG CIVIL ENGINEERS. IN THE LAST FEW YEARS. (English)
Źródło :
Builder (1896-0642); 2023, Vol. 309 Issue 4, p2-4, 3p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Idea i kształt zinstytucjonalizowania ochrony lokatorów w systemie prawa polskiego (1918-1939). (Polish)
Autorzy :
KAŹMIERCZYK, ANETA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The idea and shape of institutionalizing the protection of tenants in the system of Polish law (1918-1939). (English)
Źródło :
Studia z Dziejów Panstwa i Prawa Polskiego; 2022, Issue 25, p227-245, 19p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Teoria płacy wydajnościowej przed Harveyem Leibensteinem. (Polish)
Autorzy :
Grzybek, Dariusz
Pokaż więcej
Temat :
WAGE theory
COGNITIVE bias
NEOCLASSICAL school of economics
WAGES
FREE enterprise
ECONOMICS education
Alternatywny tytuł :
Efficiency Wage Theory prior to Harvey Leibenstein. (English)
Źródło :
Cracow Review of Economics & Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 2022, Vol. 995 Issue 1, p43-61, 19p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Kontrakt psychologiczny w zmieniającym się świecie pracy – przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania
Autorzy :
Anna Rogozińska-Pawełczyk
Pokaż więcej
Temat :
Employees--Poland--Attitudes
Personnel management--Poland
Organizational behavior--Poland
Industrial relations--Poland
Psychology, Industrial--Poland
COVID-19 Pandemic, 2020---Poland
Typ zasobu :
eBook.
Kategorie :
BUSINESS & ECONOMICS / Human Resources & Personnel Management
Książka elektroniczna
Tytuł :
KIERUNEK, ZAKRES I MOMENT PRZERZUCALNOŚCI PODATKÓW POŚREDNICH JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EMPIRYCZNYCH.
Autorzy :
Bernal, Arkadiusz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
DIRECTION, SCOPE AND MOMENT OF THE INDIRECT TAX SHIFTING AS A SUBJECT OF EMPIRICAL RESEARCH.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 532, p31-42. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wpływ kultury ukraińskiej oraz systemu wartości Ukraińców na dobór praktyk ZZL w organizacjach ich zatrudniających.
Autorzy :
Gadomska-Lila, Katarzyna
Moskalenko, Viktoriia
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Ukrainian Culture and the System of Values of Ukrainian Employees as a Basis for Choosing Human Resource Management Practices in Organizations Employing Ukrainians.
Źródło :
Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2019, Vol. 127 Issue 2, p117-130. 14p.
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies