Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Podaż na rynku papierów wartościowych" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
WAHANIA SEZONOWE JAKO SKUTEK ZMIAN W STRUKTURZE INWESTORÓW - STUDIUM PRZYPADKU DLA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
Autorzy :
Szczepańska-Przekota, Anna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
SEASONAL FLUCTUATIONS AS A RESULT OF CHANGES IN THE INVESTOR STRUCTURE - A CASE STUDY FOR THE WARSAW STOCK EXCHANGE S.A.
Źródło :
Journal of Finance & Financial Law / Finanse i Prawo Finansowe. mar2024, Vol. 1 Issue 41, p97-116. 20p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Finansowanie długu publicznego - wpływ polityki pieniężnej na inwestorów rynku obligacji. (Polish)
Autorzy :
Zdunkiewicz, Wojciech
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Public debt financing: the impact of the monetary policy on bond market investors. (English)
Źródło :
Studies & Work of the Collegium of Management & Finance / Studia i Prace Kolegium Zarzadzania i Finansów; 2023, Issue 191, p85-100, 16p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
OCENA KONDYCJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH NA PODSTAWIE BADANIA DANYCH Z RAPORTÓW FINANSOWYCH FIRM DEWELOPERSKICH.
Autorzy :
Zielińska-Sitkiewicz, Monika
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE POLISH REAL ESTATE MARKET BASED ON THE DATA ANALYSIS FROM THE FINANCIAL STATEMENTS OF DEVELOPERS.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 323, p423-437. 15p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ROLA ŁADU KORPORACYJNEGO W PRZECIWDZIAŁANIU MANIPULACJOM NA GLOBALNYCH RYNKACH KAPITAŁOWYCH.
Autorzy :
Broszkiewicz, Magdalena
Broszkiewicz, Paweł
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
THE ROLE OF CORPORATE GOVERNANCE IN SOLVING THE PROBLEM OF MANIPULATIONS ON THE GLOBAL CAPITAL MARKETS.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012 Part 1, Issue 267, p84-95. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Efektywność inwestycji w akcje ukraińskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Autorzy :
Zimny, Artur
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Efficiency of investments in shares of Ukrainian companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Źródło :
Ekonomia Międzynarodowa. 2022, Issue 37, p22-53. 32p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
DWIE DEKADY NADUŻYĆ NA RYNKU W POLSCE MANIPULACJE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ORAZ UJAWNIANIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI POUFNYCH W LATACH 2002-2022.
Autorzy :
Martysz, Czesław Bartłomiej
Skrodzka, Joanna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
TWO DECADES OF MARKET ABUSE IN POLAND. MARKET MANIPULATION, INSIDER TRADING AND UNLAWFUL DISCLOSURE OF INSIDE INFORMATION FROM 2002 TO 2022.
Źródło :
Journal of Finance & Financial Law / Finanse i Prawo Finansowe. 2023 Special Issue, p169-195. 27p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
WIRTUALNE RYNKI FINANSOWE DETERMINANTĄ ZMIANY RENTOWNOŚCI SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE USA I EUROPY.
Autorzy :
Żuralski, Jan
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
VIRTUAL FINANCIAL MARKETS AS A DETERMINANT OF CHANGE IN PROFITABILITY OF TREASURY DEBT SECURITIES ON THE EXAMPLE OF THE USA AND EUROPE.
Źródło :
Financial Sciences / Nauki o Finansach. 2014, Vol. 2 Issue 19, p82-110. 29p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
AKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POLITYCZNYM NA RYNKU KAPITAŁOWYM - ISTOTA I SPOSOBY ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI.
Autorzy :
Broniszewski, Michał
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Active Managing the Political Risk in the Capital Market - the Esthe Aim of the Article is Tosence and Ways of Management in Tthe Organisation.
Źródło :
Vistula Scientific Quarterly / Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula. jul-sep2017, Vol. 53 Issue 3, p5-16. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Banki na giełdzie papierów wartościowych - uwarunkowania i mierniki oceny ryzyka
Autorzy :
Elżbieta Ostrowska
Pokaż więcej
Źródło :
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów : Rynki kapitałowe, 2005, vol. 33, P. 169-174.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE I MIKROEKONOMICZNE DETERMINUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ OTWARTYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2007-2017.
Autorzy :
WAŻNA, Elżbieta
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
MACROECONOMIC AND MICROECONOMIC FACTORS DETERMINATING EFFECTIVENESS OF OPEN INVESTMENT FACILITIES IN POLAND IN THE YEARS 2007-2017.
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2018, Issue 132, p577-596. 20p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wycenić ideę. Z rynku sztuki na giełdę i z powrotem. Analiza procesów wartościowania i wyceny na przykładzie rynku sztuki.
Autorzy :
Lewicki, Mikołaj
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Pricing the idea. From the art market to the stock exchange and back. Analysis of value and valuation processes, using the example of the art market.
Źródło :
Polish Journal of Economic Psychology / Psychologia Ekonomiczna. 2015, Issue 7, p5-24. 20p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY PROCESAMI FUNDAMENTALNYMI A RYNKIEM KAPITAŁOWYM W CHINACH.
Autorzy :
Osińska, Magdalena
Fałdziński, Marcin
Zdanowicz, Tomasz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
ANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN FUNDAMENTAL PROCESSES AND CAPITAL MARKET IN CHINA.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 278, p161-168. 8p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
WYBRANE PROBLEMY RYNKU FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z SYTUACJI NA RYNKU OSZCZĘDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH.
Autorzy :
Korzeniowska, Anna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
SELECTED PROBLEMS OF FINANCIAL MARKET RESULTING FROM THE SITUATION ON HOUSEHOLD SAVINGS MARKET.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 323, p120-127. 8p.
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies