Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Minimalizacja ryzyka gospodarczego" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
Modele oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością jako narzędzie diagnozy stanu finansowego spółek rynku kapitałowego.
Autorzy :
KOPCZYŃSKI, PAWEŁ
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Bankruptcy risk assessment models as a tool for diagnosing the financial condition of capital market companies.
Źródło :
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2020, Vol. 110 Issue 166, p31-75. 45p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
INTEGRACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM I OCHRONĄ WÓD NA PRZYKŁADZIE DOLINY WARTY MIĘDZY KONINEM A OBORNIKAMI.
Autorzy :
Graf, Renata
Jawgiel, Kamil
Łukaszewicz, Jan
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Integration of a flood risk management and waters protection system on the example of the Warta Valley between Konin and Oborniki.
Źródło :
Prace Geograficzne. 2017, Issue 148, p107-133. 27p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
MINIMALIZACJA NIEPEWNOŚCI W SYSTEMIE PRZEMYSŁU 4.0 POPRZEZ ANTYCYPACJĘ ZDARZEŃ BEZPRECEDENSOWYCH.
Autorzy :
MAGRUK, Andrzej
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
MINIMIZING OF UNCERTAINTY PHENOMENON IN SYSTEM OF INDUSTRY 4.0 BY ANTICIPATION OF UNPRECEDENTED EVENTS.
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2017, Issue 108, p243-254. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ZASTOSOWANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH W ZARZĄDZANIU BHP NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY KOSMETYCZNEJ. (Polish)
Autorzy :
ŁUKASIEWICZ, Oliwer
PŁAZA, Grażyna
Pokaż więcej
Źródło :
Management & Quality / Zarządzanie i Jakość; 2023, Vol. 5 Issue 2, p154-168, 15p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ZADŁUŻENIE SEKTORA SAMORZĄDOWEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO.
Autorzy :
Uryszek, Tomasz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT SECTOR DEBT IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES DURING THE ECONOMIC CRISIS.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 306, p442-453. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych a rola Inspektora Ochrony Danych w tym zakresie. (Polish)
Autorzy :
JANIK, MARCIN
HADY-GŁOWIAK, STANISŁAW
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Threats in the area of security information and personal data protection and the role of Data Protection Officer in this regard. (English)
Źródło :
Opole Studies in Administration & Law (OSAO) / Opolskie Studia Administracyjno-Prawne (OSAP); Dec2023, Vol. 21 Issue 2, p119-140, 22p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Społeczne innowacje na rzecz rozwoju obiegu zamkniętego opakowań w gospodarce. (Polish)
Autorzy :
Ocicka, Barbara
Pluta-Zaremba, Aneta
Turek, Jolanta
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Social innovations for developing a circular economy of packaging. (English)
Źródło :
Business Administration Quarterly / Kwartalnik Nauk o Przedsiebiorstwie; sty-mar2024, Vol. 71 Issue 1, p5-21, 17p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Rola orientacji przedsiębiorczej w kształtowaniu wyników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. (Polish)
Autorzy :
Suder, Marcin
Pokaż więcej
Temat :
SMALL business
BUSINESS size
ORGANIZATIONAL performance
EXPERIMENTAL design
COMPARATIVE studies
Alternatywny tytuł :
The Role of Entrepreneurial Orientation in Shaping the Performance of Micro, Small and Middle-sized Enterprises. (English)
Źródło :
Cracow Review of Economics & Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 2022, Vol. 998 Issue 4, p53-72, 20p
Terminy geograficzne :
POLAND
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ŚRODOWISKOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE JAKO KIERUNEK WSPIERANIA BUDOWY ZIELONEJ GOSPODARKI.
Autorzy :
Kozar, Łukasz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
ENVIRONMENTAL RISK MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE AS A WAY TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF GREEN ECONOMY.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2017, Issue 470, p62-74. 13p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Investment in Farms with Various Directions of Production Development.
Autorzy :
Nasalski, Zbigniew
Juchniewicz, Małgorzata
Pokaż więcej
Temat :
FARM finance
INVESTMENT management
PRECISION farming
ENERGY crops
FARMER surveys
Alternatywny tytuł :
INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNYCH KIERUNKACH ROZWOJU PRODUKCJI. (Polish)
Źródło :
Economic & Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne; Dec2023, Vol. 16 Issue 4, p676-693, 18p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Deliberacja jako zasada legitymizacji zaangażowania organizacji gospodarczych w sferze publicznej. (Polish)
Autorzy :
Szczupaczyński, Jerzy
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Stakeholder Deliberation as a Legitimation Principle of Companies’ Engagement in the Public Sphere. (English)
Źródło :
Political Science Studies / Studia Politologiczne; 2023, Vol. 70, p215-233, 19p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ZWALCZANIE CYBERPRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ PRZY WYKORZYSTANIU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI). (Polish)
Autorzy :
BUKOWSKI, MICHAŁ
Pokaż więcej
Źródło :
Police Review / Przegląd Policyjny; 2023, Vol. 151 Issue 3, p151-179, 29p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ARE WE IMPLEMENTING ANTIBIOTIC POLICY GOALS EFFECTIVELY IN THE ERA OF THE SARS-CoV-2 PANDEMIC?
Autorzy :
JURSA-KULESZA, JOANNA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
CZY SKUTECZNIE REALIZUJEMY CELE POLITYKI ANTYBIOTYKOWEJ W DOBIE PANDEMII WIRUSA SARS-CoV-2?
Źródło :
Forum Zakażeń. 2021, Vol. 12 Issue 1, p27-35. 9p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Standard Arm’s Length – w niewoli dogmatu. (Polish)
Autorzy :
Lipka, Krzysztof
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Arm’s length principle: In bondage to dogma. (English)
Źródło :
Legal Studies / Studia Prawnicze; 2023, Vol. 227 Issue 1, p7-28, 22p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
LOGISTYKA A ZARZĄDZANIE CYKLEM KAPITAŁU PRACUJĄCEGO - ROZWIĄZANIA STOSOWANE W SKALI PRZEDSIĘBIORSTWA.
Autorzy :
Bruska, Anna
Pisz, Iwona
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
LOGISTICS VS. WORKING CAPITAL CYCLE MANAGEMENT - SOLUTIONS USED IN ENTERPRISE SCALE.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2016, Issue 425, p24-39. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
AUDYT EFEKTYWNOŚCIOWY CZY AUDYT WYKONANIA ZADAŃ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - PRZEGLĄD LITERATURY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ.
Autorzy :
Ciak, Jolanta
Bednarek, Piotr
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
EFFICIENCY AUDIT OR PERFORMANCE AUDIT IN PUBLIC FINANCE SECTOR ENTITIES - NATIONAL AND INTERNATIONAL LITERATURE REVIEW.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2021, Vol. 65 Issue 2, p15-30. 18p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA W UJĘCIU TEORETYCZNO - PRAKTYCZNYM. (Polish)
Autorzy :
GÓRA, Norbert
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS - THEORETICAL AND PRACTICAL IMPLICATIONS. (English)
Źródło :
Management & Quality / Zarządzanie i Jakość; 2021, Vol. 3 Issue 2, p5-17, 13p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
INTERPRETATION OF THE TAX SCREEN FOR INCOME TAXES IN POLAND. (English)
Autorzy :
Tocicka, Julia Wioletta
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
WYKŁADNIA PRAWA PODATKOWEGO W ZAKRESIE PODATKÓW DOCHODOWYCH W POLSCE. (Polish)
Źródło :
International Journal of Legal Studies ( IJOLS ); 2022, Vol. 12 Issue 2, p133-144, 12p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ZASADA KONTESTACJI? PRZEKSZTAŁCENIE HISZPAŃSKIEGO PORZĄDKU POLITYCZNEGO W PERSPEKTYWIE NEOINSTYTUCJONALNEJ. (Polish)
Autorzy :
Górnicka, Weronika
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
THE PRINCIPLE OF CONTESTATION? THE TRANSFORMATION OF THE SPANISH POLITICAL ORDER IN A NEO-INSTITUTIONAL PERSPECTIVE. (English)
Źródło :
Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne; 2022, Vol. 74 Issue 2, p49-60, 12p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Kompetencje emerytalne polskich pracowników migrujących do państw objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej
Autorzy :
Monika Gzik
Pokaż więcej
Temat :
Social security--Law and legislation--European Union countries
Pensions--Law and legislation--European Union countries
Polish people--Employment--Foreign countries
Pensions--European Union countries
Emigration and immigration--Economic aspects
Polish people--European Union countries
Typ zasobu :
eBook.
Kategorie :
BUSINESS & ECONOMICS / Labor / General
Książka elektroniczna
Tytuł :
Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Skotnickiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Tom 1
Autorzy :
Aldona Domańska
Pokaż więcej
Typ zasobu :
eBook.
Kategorie :
LAW / General
Książka elektroniczna
Tytuł :
MOTYWY I UWARUNKOWANIA CHIŃSKICH BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W AFRYCE. (Polish)
Autorzy :
WYSIŃSKI, PRZEMYSŁAW
Pokaż więcej
Temat :
FOREIGN investments
RAW materials
FOOD security
ECONOMIC development
Alternatywny tytuł :
TERMS AND CONDITIONS OF CHINESE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN AFRICA. (English)
Źródło :
Gdansk Journal of East Asian Studies / Gdanskie Studia Azji Wschodniej; 2020, Issue 17, p158-173, 16p
Terminy geograficzne :
CHINA
AFRICA
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies