Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Efektywność przedsiębiorstwa" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
Corporate Social Responsibility a efektywność przedsiębiorstwa
Autorzy :
Mariusz Zieliński
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : Problemy zarządzania : Konteksty - innowacje - praktyka, 2014, vol. 12, Issue 16, P. 15-25.
Dostęp URL :
http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_wz_chorzow_16_druk.pdf#page=15&view=Fit
Czasopismo naukowe
Tytuł :
STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP AND FIRM PERFORMANCE - RESTORING THE ROLE OF TASK ENVIRONMENT.
Autorzy :
Bratnicka, Katarzyna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STRATEGICZNA I EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA - PRZYWRÓCENIE ROLI OTOCZENIA ZADANIOWEGO.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 366, p59-67. 9p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Efektywność przedsiębiorstwa usieciowionego
Autorzy :
Paweł Kosiń
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci : perspektywa renty sieciowej, 2015, vol. 3, P. 76-85.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Efektywność przedsiębiorstwa w teorii kosztów transakcyjnych
Autorzy :
Stanisław Rudolf
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : Doskonalenie zarządzania organizacją : teoria i praktyka, 2015, vol. 15, P. 145-157.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Efektywność przedsiębiorstwa w sieci biznesowej
Autorzy :
Paweł Mielcarek
Pokaż więcej
Źródło :
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2014, vol. 13, Issue 3, P. 49-58.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Usługi pośrednictwa celnego w Polsce a efektywność przedsiębiorstwa w zakresie obsługi TSL
Autorzy :
Bożena Pogan
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach : Efektywność transportu w teorii i w praktyce, 2010, vol. 3, P. 165-176.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
THE USE OF MODERN VARIETIES OF COST ACCOUNTING AS A COST MANAGEMENT STRATEGIC TOOL BY SMES IN POLAND.
Autorzy :
R., Biadacz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZESNYCH ODMIAN RACHUNKÓW KOSZTÓW JAKO NARZĘDZIA STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA KOSZTAMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA MŚP W POLSCE.
波兰中小企业使用现代成本会计品种作为成本管理战略工具的情况.
Źródło :
Polish Journal of Management Studies. 2022, Vol. 26 Issue 2, p42-59. 18p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Z badań nad wpływem logistyki na efektywność przedsiębiorstwa
Autorzy :
Piotr Blaik
Pokaż więcej
Źródło :
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2012, vol. 15, Issue 4, P. 2-9.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Innowacje produktowe a efektywność przedsiębiorstwa
Autorzy :
Jerzy Czupiał
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu : Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, 2007, vol. 20, Issue 1183, P. 57-67.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Struktura własności a efektywność przedsiębiorstwa. Przypadek polskich spółek giełdowych
Autorzy :
Maria Aluchna
Pokaż więcej
Źródło :
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, vol. 2, P. 59-81.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Organizacja wirtualna - czy zawsze zwiększa efektywność przedsiębiorstwa?
Autorzy :
Katarzyna Olejczyk-Kita
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, vol. 3, Issue 81, P. 387-392.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Czas jako wymiar kultury organizacyjnej a efektywność przedsiębiorstwa
Autorzy :
Sławomir Winch
Pokaż więcej
Źródło :
Organizacja i Kierowanie, 2006, vol. 53, Issue 2, P. 51-65.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Pozyskiwanie informacji jako czynnik wpływający na efektywność przedsiębiorstwa
Autorzy :
Jolanta Jacieczko
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu : Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, 2003, vol. 3, Issue 975, P. 148-156.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Efektywność przedsiębiorstwa działającego w sieci międzyorganizacyjnej
Effectiveness of a company operating in an interorganizational network
Tytuł :
Rola rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w sektorze MŚP w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych - głos w dyskusji. (Polish)
Autorzy :
Biadacz, Renata
Pokaż więcej
Temat :
BUSINESS planning
COST accounting
CORPORATE accounting
COST control
INDUSTRIAL management
MANAGERIAL accounting
CORPORATE communications
Alternatywny tytuł :
The role of cost accounting and management accounting in the SME sector in the current economic conditions - a voice in the discussion. (English)
Źródło :
Business Administration Quarterly / Kwartalnik Nauk o Przedsiebiorstwie; lip-wrz2023, Vol. 69 Issue 3, p33-52, 20p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Struktura finansowania i jej wpływ na ekonomiczną efektywność działalności przedsiębiorstw
Autorzy :
Barburski, J.
Pokaż więcej
Temat :
finansowanie
efektywność przedsiębiorstwa
financing
efficiency of companies
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0022-0034
Periodyk
Tytuł :
Emisja obligacji korporacyjnych jako forma pozyskania kapitału w celu poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa
Autorzy :
Gorczyńska, A.
Pokaż więcej
Temat :
emisja dłużnych papierów wartościowych
efektywność przedsiębiorstwa
finansowanie przedsiębiorstwa
issuance of debt securities
company effectiveness
financing of company
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f3ba286a-1446-4df6-bcde-0e007378cab1
Periodyk
Tytuł :
Rozwój przedsiębiorstwa logistycznego a przewaga konkurencyjna
Autorzy :
Radziejowska, G.
Pokaż więcej
Temat :
przedsiębiorstwo
efektywność przedsiębiorstwa
potenciał strategiczny
usługa logistyczna
model biznesowy
enterprise
effectiveness of enterprise
strategic potential
logistics service
business model
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL6-0014-0066
Periodyk
Tytuł :
Efficiency and financial standing of coal mining enterprises in Poland in terms of restructuring course and effectsEfektywność i kondycja finansowa przedsiębiorstw wydobycia węgla w Polsce w ujęciu przebiegu i efektów restrukturyzacji
Autorzy :
Sobczyk, Eugeniusz Jacek
Kaczmarek, Jarosław
Fijorek, Kamil
Kopacz, Michał
Pokaż więcej
Temat :
financial standing
enterprise effectiveness
enterprise restructuring
coal mining
quarrying
kondycja finansowa
efektywność przedsiębiorstwa
restrukturyzacja przedsiębiorstwa
górnictwo węglowe
wydobywanie węgla
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-49081e18-345e-4c42-92e0-26baa210fed5
Periodyk
Tytuł :
Outsourcing logistyczny jako narzędzie doskonalenia efektywności przedsiębiorstwa
Autorzy :
Gąsowska, M. K.
Pokaż więcej
Temat :
outsourcing logistyczny
system logistyczny przedsiębiorstwa
usługodawca logistyczny
efektywność przedsiębiorstwa
logistics outsourcing
logistics system of enterprise
logistics provider
effectiveness of the enterprise
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c938b856-dda2-4c96-ad9e-dcf1b04744ed
Periodyk
Tytuł :
POTENCJAŁ LUDZKI A EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTW - WYKORZYSTANIE METOD TAKSONOMICZNYCH W UJĘCIU REGIONALNYM.
Autorzy :
Malinowski, Mariusz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
HUMAN POTENTIAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF ENTERPRISES: APPLICATION OF TAXONOMIC MEASURES IN A REGIONAL SPECTRUM.
Źródło :
Studia Regionalne i Lokalne. 2016, Vol. 64 Issue 2, p87-109. 23p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
KRYTYCZNA OCENA PODEJŚCIA DO NARZĘDZI RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ JAKO NIEZALEŻNYCH OD STRATEGII I MODELU BIZNESOWEGO.
Autorzy :
Rutowicz, Dariusz Ryszard
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
CRITICAL ASSESSMENT OF THE APPROACH TO THE ACCOUNTING MANAGEMENT TOOLS AS INDEPENDENT FROM THE STRATEGY AND THE BUSINESS MODEL.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 514, p376-388. 13p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Istota kompetencji personelu medycznego wpływających na efektywność opieki nad pacjentem.
Autorzy :
Prusaczyk, Artur
Żuk, Paweł
Guzek, Marika
Oberska, Joanna
Bogdan, Magdalena
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The importance of medical Staff competences influence on the effectiveness of healthcare.
Źródło :
Public Health Management / Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie. 2020, Vol. 18 Issue 3, p222-226. 5p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
INWESTYCJE INFORMATYCZNE SPOSOBEM NA WYKORZYSTANIE REZERW W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
Autorzy :
NIEDŹWIEWDZIŃSKI, MARIAN
LANGE-SADZIŃSKA, KATARZYNA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
INVESTMENTS IN THE FIELD OF ICT WAY TO USE RESERVES OF INFORMATION IN A COMPANY.
Źródło :
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2013, Issue 64, p81-93. 13p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wykorzystanie rachunku kosztów jakości w ocenie efektywności przedsiębiorstwa
Autorzy :
Jedynak, P.
Pokaż więcej
Temat :
rachunek kosztów
efektywność przedsiębiorstwa
jakość
quality costs
quality
company's efficiency
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0016-0052
Periodyk
Tytuł :
TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA OCENY OKRESOWEJ W FUNKCJONOWANIU WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.
Autorzy :
Szmitka, Stanisław
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Theoretical and practical principles of periodic assessment in contemporary business enterprise functioning.
Теоретичні і практичні принципи періодичної оцінки у функціонуванні сучасного підприємства.
Źródło :
Socio-Economic Problems & the State / Socìalʹno-Ekonomìčnì Problemì ì Deržava. 2017, Vol. 17 Issue 2, p208-229. 22p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Elastyczność strategii marketingowych jako uwarunkowanie efektywności przedsiębiorstwa transportowegoThe marketing strategies flexibility as a condition of the transport firm efficiency
Autorzy :
Puszko-Machowczyk, K.
Pokaż więcej
Temat :
elastyczność
działanie uelastyczniające
strategie marketingowe
efektywność
przedsiębiorstwo transportowe
flexibility
flexible operations
marketing strategies
efficiency
transport firm
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL8-0013-0100
Periodyk
Tytuł :
Interesariusze u źródeł długowieczności biznesu
Stakeholders at the origin of business longevity
Autorzy :
Wójcik-Karpacz, Anna
Pokaż więcej
Źródło :
Management Forum, 2017, vol. 5, no. 1, s. 30-36
Tytuł :
ZASTOSOWANIE STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW DO POMIARU WARTOŚCI TWORZONEJ PRZEZ MODELE BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH.
Autorzy :
BRZÓSKA, Jan
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
APPLICATION OF THE BALANCED SCORECARD TO MEASURE VALUE CREATED BY POWER COMPANIES BUSINESS MODELS.
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2016, Issue 89, p65-80. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ EFEKTYWNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z REJONU WRZEŚNI NA PRZESTRZENI LAT.
Autorzy :
JORDANOWSKA, JOANNA
JAKUBUS, MONIKA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
CONTAMINANT AMOUNTS AND EFFECTIVENESS OF SEWAGE TREATMENT FROM REGION OF WRZEŚNIA WITHIN THE COMPASS OF YEARS.
Źródło :
Science, Nature, Technologies / Nauka, Przyroda, Technologie. 2013, Vol. 7 Issue 3, p1-14. 14p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
THE ENTERPRISE OPERATION EFFICIENCY IN FINANCIAL HEALTH ASSESSMENT ON THE EXAMPLE OF FINANCIAL ANALYSIS OF FOOD PROCESSING ENTERPRISES.
Autorzy :
WOJEWODA, IZABELA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OSZACOWANIU/OCENIE KONDYCJI FINANSOWEJ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY PRZETSIĘBIORSTW PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO.
Źródło :
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2011, Issue 41, p236-252. 17p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Strategic entrepreneurship and firm performance − restoring the role of task environment. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 366, s. 59-68
Strategiczna przedsiębiorczość i wydajność firmy - odbudowana rolę zadania środowiska Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, No. 366, p. 59-68
Autorzy :
Bratnicka, Katarzyna
Pokaż więcej
Tytuł :
ZASTOSOWANIE UJĘCIA KONFIGURACYJNEGO DO PRZEDSIĘBIORCZEGO ROZWOJU. KONCEPCJA I WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH.
Autorzy :
Bratnicki, Mariusz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
APPLYING CONFIGURATIONAL FRAMEWORK TO THE ENTREPRENEURIAL GROWTH. THEORETICAL DEVELOPMENT AND EMPIRICAL RESULTS.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2012, Issue 276, p11-17. 7p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Efektywność procesów innowacyjnych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa sektora MSP. Rezultaty badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 386, s. 209-229The effectiveness of innovative processes implemented by the SME companies in Poland. The results of empirical research
Autorzy :
Norek, Tomasz
Pokaż więcej
Dostęp URL :
https://www.europeana.eu/item/0940420/_nnmdgn3?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YuvuWBeCa
Tytuł :
Efektywność procesów innowacyjnych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa sektora MSP. Rezultaty badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 386, s. 209-229
Effectiveness of innovation processes carried out by Polish companies in the MTC sector The results of empirical research. Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, 386, p. 209-229
Autorzy :
Norek, Tomasz
Pokaż więcej

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies