Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Badania ekonomiczne" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
Did the Sex Ratio at Birth Reflect Social and Economic Inequalities? A Pilot Study of the Province of Poznań, 1875–1913.
Autorzy :
Liczbińska, Grażyna
Sobkowiak, Agnieszka
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Czy wskaźnik proporcji płci przy urodzeniu odzwierciedlał nierówności społeczne i ekonomiczne? Pilotażowe badania prowincji poznańskiej, 1875–1913.
Źródło :
Poland's Demographic Past / Przeszłość Demograficzna Polski. 2020, Issue 42, p95-121. 27p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Does engaging in risky sexual behaviour depend on the level of knowledge about HIV? Study among Polish women.
Autorzy :
Główczewska, Joanna
Kulczyk-Lewinska, Justyna
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Czy angażowanie się w ryzykowne zachowania seksualne zależy od poziomu wiedzy na temat HIV? Badania wśród polskich kobiet.
Źródło :
Medical Studies / Studia Medyczne. 2024, Vol. 40 Issue 1, p8-16. 9p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Jak społeczny program prozdrowotny realizować w standardzie badania naukowego.
Autorzy :
Kukawska, Katarzyna
Bartochowska, Anna
Urbaniak, Monika
Wierzbicka, Małgorzata
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
How to implement a social pro-health program according to scientific research standard.
Źródło :
Advances in Head & Neck Surgery / Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi. 2022, Vol. 21 Issue 2, p30-35. 6p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
A STUDY ON THE POSSIBILITY TO USE PHEROMONE TRAPS TO CONTROL THE DIAMONDBACK MOTH [PLUTELLA XYLOSTELLA (L.)] - A CABBAGE PEST IN HANOI, VIETNAM.
Autorzy :
DUONG TRAN DINH
CHIEN TRAN DINH
CONG NGUYEN MINH
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
BADANIA NAD WYKORZYSTANIEM PUŁAPEK FEROMONOWYCH W OGRANICZENIU WYSTĘPOWANIA TANTNISIA KRZYŻOWIACZKA [PLUTELLA XYLOSTELLA (L.)] - SZKODNIKA KAPUSTY W HANOI W WIETNAMIE.
Źródło :
Science, Nature, Technologies / Nauka, Przyroda, Technologie. 2017, Vol. 11 Issue 2, p145-152. 8p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Progress in the Field of Sustainable Development as a Result of Implementing the Potential of Social Cohesion: Regional Context.
Autorzy :
Mykhailenko, Daria
Havrylchenko, Olena
Bezkorovaina, Lidiia
Gliebova, Nataliia
Kovalova, Viktoriia
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju w wyniku budowania potencjału spójności społecznej: kontekst regionalny.
Źródło :
Problems of Sustainable Development / Problemy Ekorozwoju. 2024, Vol. 19 Issue 1, p201-212. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
STRATEGIES FOR INTRODUCING PREVENTIVE MEASURES AGAINST RESPIRATORY DISEASES (INFLUENZA AND COVID-19) IN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC: META-ANALYSIS.
Autorzy :
Horáčková, Kateřina
Ochtinská, Hana
Václavíková, Klára
Šoukalová, Kristýna
Brodský, Zdeněk
Mandysová, Michaela
Šatera, Karel
Kožená, Marcela
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
STRATEGIE WPROWADZANIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH PRZECIWKO CHOROBOM UKŁADU ODDECHOWEGO (GRYPIE I COVID-19) W PRZEDSIĘBIORSTWACH REPUBLIKI CZESKIEJ: META-ANALIZA.
Źródło :
Health Problems of Civilization. 2023, Vol. 17 Issue 1, p12-23. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Zjawisko (nie)wykluczenia społecznego rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym i ich wsparcie.
Autorzy :
NAZARUK, STANISŁAWA
WASZCZUK, JOANNA
LIPIŃSKA, EWA
OLĘDZKA, AGNIESZKA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Phenomenon of Social (Non-)Exclusion of Parents Raising a Child with Disabilities in the Local Community and Their Support.
Źródło :
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia. 2023, Vol. 36 Issue 4, p135-152. 18p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
SYSTEM DORADCZY W TECHNIKACH WIRTUALNYCH BADANIA STANU OBIEKTÓW TECHNICZNYCH.
Autorzy :
KUPRASZEWICZ, WIKTOR
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
THE ADVISORY SYSTEM IN VIRTUAL TECHNIQES USED IN INVESTIGATION OF TECHNICAL OBJECTS CONDITION.
Źródło :
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2011, Issue 46, p181-194. 14p. 8 Diagrams.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Badania tribologiczne i biotribologiczne w Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Tribologii Sieci Badawczej Łukasiewicz -- Instytutu Obróbki Plastycznej.
Autorzy :
Wiśniewski, Tomasz
Sulej-Chojnacka, Joanna
Leshchynsky, Volf
Lijewski, Marcin
Łapaj, Łukasz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Tribological and biotribological research in the Laboratory of Surface Engineering and Tribology of Łukasiewicz Research Network -- Metal Forming Institute.
Źródło :
Metal Forming / Obróbka Plastyczna Metali. 2019, Vol. 30 Issue 3, p247-272. 26p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Społeczność plemienna a ekonomiczne korzyści z rozwoju turystyki - przykład turystyki safari w regionie Samburu (Kenia).
Autorzy :
Mika, Mirosław
Kępski, Tomasz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Tribal community and the economic benefits of tourism development - the case of safari tourism in the Samburu region (Kenya).
Źródło :
Prace Geograficzne. 2020, Issue 160, p75-94. 21p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Health literacy levels and their sociodemographic, family, and health predictors among primary health care patients in urban and rural areas: a cross-sectional study.
Autorzy :
Niedorys-Karczmarczyk, Barbara
Nowicki, Grzegorz Józef
Chrzan-Rodak, Agnieszka
Nowak-Starz, Grażyna
Ślusarska, Barbara Janina
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Poziom kompetencji zdrowotnych i ich socjodemograficzne, rodzinne i zdrowotne predyktory u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej z miasta i obszarów wiejskich: badanie przekrojowe.
Źródło :
Medical Studies / Studia Medyczne. 2024, Vol. 40 Issue 1, p22-32. 11p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Attachment style and experiencing the symptoms of complicated grief after the death of a spouse - preliminary research among widowed women.
Autorzy :
Ludwikowska-Świeboda, Karolina
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Styl przywiązania a doświadczanie objawów żałoby powikłanej po śmierci współmałżonka - badania wstępne wśród owdowiałych kobiet.
Źródło :
Journal of Psychiatry & Clinical Psychology / Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 2020, Vol. 20 Issue 2, p112-121. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Studenci w województwie śląskim jako użytkownicy e-administracji publicznej Badania wstępne.
Autorzy :
Gajecki, Adam
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Students in the Silesian Voivodeship as users of public e-administration Preliminary research.
Źródło :
Nowa Biblioteka. 2020, Vol. 36 Issue 1, p37-48. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Studia pedagogiczne a przygotowanie do zawodu nauczyciela, pedagoga. Raport z badań jakościowych. Perspektywa mężczyzn nauczycieli edukacji przedszkolnej.
Autorzy :
KOPERNA, PAULINA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Pedagogical Studies and Preparation for the Teaching Profession. Qualitative Research Report: Perspective of Male Preschool Teachers.
Źródło :
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia. 2023, Vol. 36 Issue 4, p37-75. 39p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
BADANIA MOŻLIWOŚCI BIOREMEDIACJI GLEBY SKAŻONEJ RTĘCIĄ PRZEZ GRZYB PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM. CZ. I - DOBÓR SKŁADU PODŁOŻA.
Autorzy :
Głuszcz, Paweł
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
INVESTIGATIONS OF THE FEASIBILITY OF THE MERCURY CONTAMINATED SOIL BIOREMEDIATION BY THE FUNGUS PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM. PART I - OPTIMIZATION OF THE SUBSTRATUM MEDIUM.
Źródło :
Acta Scientiarum Polonorum: Biotechnologia. 2018, Vol. 17 Issue 4, p55-64. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
WYBRANE ZAGADNIENIA EKONOMICZNE, PRAWNE I SPOŁECZNE DOTYCZĄCE SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W INTERNECIE.
Autorzy :
LASKOWSKI, MACIEJ
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
SELECTED ECONOMICAL, LEGAL AND SOCIAL ISSUES CONCERNINGWEB ACCESSIBILITY FOR THE VISUALLY IMPAIRED.
Źródło :
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2011, Issue 56, p96-103. 8p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Chemical control of winter triticale leaves against diseases and leaf beetle larvae and its influence on economic indicators of cultivation in Podkarpacie voivodeship. (Multiple languages)
Autorzy :
Siekaniec, Łukasz
Bereś, Paweł K.
Kaniuczak, Zdzisław
Pokaż więcej
Temat :
TRITICALE
ECONOMIC indicators
LEAF diseases & pests
CHRYSOMELIDAE
PRICE indexes
LARVAE
Alternatywny tytuł :
Chemiczna ochrona liści pszenżyta ozimego przed chorobami i skrzypionkami oraz jej wpływ na wskaźniki ekonomiczne uprawy w województwie podkarpackim. (Polish)
Źródło :
Progress in Plant Protection; 2018, Vol. 58 Issue 4, p306-313, 8p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ekonomia narracji - początki nowego nurtu. (Polish)
Autorzy :
Baszczak, Łukasz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Narrative Economics: An Emerging New Research Approach. (English)
Źródło :
Polish Journal of Economics / Gospodarka Narodowa; 2023, Vol. 313 Issue 1, p66-81, 16p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Lokalne Organizacje Turystyczne - wpływ na rozwój turystyki w regionie, na podstawie oceny własnej LOT-ów i ich członków.
Autorzy :
STEFANOWSKA, AGATA
LIPKO-KOWALSKA, MARIA
DARMAS, ANNA MAGDALENA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Local Tourist Organisations and their influence on the development of tourism in a region, as based on self-evaluations of LTOs and their members.
Źródło :
Polish Geographical Review / Przegląd Geograficzny. 2016, Vol. 88 Issue 4, p533-552. 20p.
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies