Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Badania ekonomiczne" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
Jak społeczny program prozdrowotny realizować w standardzie badania naukowego.
Autorzy :
Kukawska, Katarzyna
Bartochowska, Anna
Urbaniak, Monika
Wierzbicka, Małgorzata
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
How to implement a social pro-health program according to scientific research standard.
Źródło :
Advances in Head & Neck Surgery / Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi. 2022, Vol. 21 Issue 2, p30-35. 6p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
A STUDY ON THE POSSIBILITY TO USE PHEROMONE TRAPS TO CONTROL THE DIAMONDBACK MOTH [PLUTELLA XYLOSTELLA (L.)] - A CABBAGE PEST IN HANOI, VIETNAM.
Autorzy :
DUONG TRAN DINH
CHIEN TRAN DINH
CONG NGUYEN MINH
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
BADANIA NAD WYKORZYSTANIEM PUŁAPEK FEROMONOWYCH W OGRANICZENIU WYSTĘPOWANIA TANTNISIA KRZYŻOWIACZKA [PLUTELLA XYLOSTELLA (L.)] - SZKODNIKA KAPUSTY W HANOI W WIETNAMIE.
Źródło :
Science, Nature, Technologies / Nauka, Przyroda, Technologie. 2017, Vol. 11 Issue 2, p145-152. 8p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
STRATEGIES FOR INTRODUCING PREVENTIVE MEASURES AGAINST RESPIRATORY DISEASES (INFLUENZA AND COVID-19) IN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC: META-ANALYSIS.
Autorzy :
Horáčková, Kateřina
Ochtinská, Hana
Václavíková, Klára
Šoukalová, Kristýna
Brodský, Zdeněk
Mandysová, Michaela
Šatera, Karel
Kožená, Marcela
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
STRATEGIE WPROWADZANIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH PRZECIWKO CHOROBOM UKŁADU ODDECHOWEGO (GRYPIE I COVID-19) W PRZEDSIĘBIORSTWACH REPUBLIKI CZESKIEJ: META-ANALIZA.
Źródło :
Health Problems of Civilization. 2023, Vol. 17 Issue 1, p12-23. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ekonomia narracji - początki nowego nurtu. (Polish)
Autorzy :
Baszczak, Łukasz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Narrative Economics: An Emerging New Research Approach. (English)
Źródło :
Polish Journal of Economics / Gospodarka Narodowa; 2023, Vol. 313 Issue 1, p66-81, 16p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Attachment style and experiencing the symptoms of complicated grief after the death of a spouse - preliminary research among widowed women.
Autorzy :
Ludwikowska-Świeboda, Karolina
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Styl przywiązania a doświadczanie objawów żałoby powikłanej po śmierci współmałżonka - badania wstępne wśród owdowiałych kobiet.
Źródło :
Journal of Psychiatry & Clinical Psychology / Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 2020, Vol. 20 Issue 2, p112-121. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Społeczność plemienna a ekonomiczne korzyści z rozwoju turystyki - przykład turystyki safari w regionie Samburu (Kenia).
Autorzy :
Mika, Mirosław
Kępski, Tomasz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Tribal community and the economic benefits of tourism development - the case of safari tourism in the Samburu region (Kenya).
Źródło :
Prace Geograficzne. 2020, Issue 160, p75-94. 21p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Badania tribologiczne i biotribologiczne w Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Tribologii Sieci Badawczej Łukasiewicz -- Instytutu Obróbki Plastycznej.
Autorzy :
Wiśniewski, Tomasz
Sulej-Chojnacka, Joanna
Leshchynsky, Volf
Lijewski, Marcin
Łapaj, Łukasz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Tribological and biotribological research in the Laboratory of Surface Engineering and Tribology of Łukasiewicz Research Network -- Metal Forming Institute.
Źródło :
Metal Forming / Obróbka Plastyczna Metali. 2019, Vol. 30 Issue 3, p247-272. 26p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
SYSTEM DORADCZY W TECHNIKACH WIRTUALNYCH BADANIA STANU OBIEKTÓW TECHNICZNYCH.
Autorzy :
KUPRASZEWICZ, WIKTOR
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
THE ADVISORY SYSTEM IN VIRTUAL TECHNIQES USED IN INVESTIGATION OF TECHNICAL OBJECTS CONDITION.
Źródło :
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2011, Issue 46, p181-194. 14p. 8 Diagrams.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Studenci w województwie śląskim jako użytkownicy e-administracji publicznej Badania wstępne.
Autorzy :
Gajecki, Adam
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Students in the Silesian Voivodeship as users of public e-administration Preliminary research.
Źródło :
Nowa Biblioteka. 2020, Vol. 36 Issue 1, p37-48. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Chemical control of winter triticale leaves against diseases and leaf beetle larvae and its influence on economic indicators of cultivation in Podkarpacie voivodeship. (Multiple languages)
Autorzy :
Siekaniec, Łukasz
Bereś, Paweł K.
Kaniuczak, Zdzisław
Pokaż więcej
Temat :
TRITICALE
ECONOMIC indicators
LEAF diseases & pests
CHRYSOMELIDAE
PRICE indexes
LARVAE
Alternatywny tytuł :
Chemiczna ochrona liści pszenżyta ozimego przed chorobami i skrzypionkami oraz jej wpływ na wskaźniki ekonomiczne uprawy w województwie podkarpackim. (Polish)
Źródło :
Progress in Plant Protection; 2018, Vol. 58 Issue 4, p306-313, 8p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ECONOMIC INDICATORS AND EFFECTIVENESS OF CHEMICAL CONTROL OF LEAF BEETLE LARVAE AND DISEASES IN SPRING WHEAT IN PODKARPACIE VOIVODESHIP POLAND.
Autorzy :
Kaniuczak, Zdzisław
Siekaniec, Łukasz
Pokaż więcej
Temat :
WHEAT harvesting
OULEMA melanopa
GRAIN harvesting
GRAIN farming
WHEAT farming
Alternatywny tytuł :
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE I SKUTECZNOŚĆ CHEMICZNEGO ZWALCZANIA LARW SKRZYPIONEK I CHORÓB W PSZENICY JAREJ NA PODKARPACIU. (Polish)
Źródło :
Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura; 2017, Vol. 16 Issue 1, p45-54, 10p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
BADANIA MOŻLIWOŚCI BIOREMEDIACJI GLEBY SKAŻONEJ RTĘCIĄ PRZEZ GRZYB PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM. CZ. I - DOBÓR SKŁADU PODŁOŻA.
Autorzy :
Głuszcz, Paweł
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
INVESTIGATIONS OF THE FEASIBILITY OF THE MERCURY CONTAMINATED SOIL BIOREMEDIATION BY THE FUNGUS PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM. PART I - OPTIMIZATION OF THE SUBSTRATUM MEDIUM.
Źródło :
Acta Scientiarum Polonorum: Biotechnologia. 2018, Vol. 17 Issue 4, p55-64. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The influence of biomaterial in the binder composition on the quality of reclaim from furan no-bake sands.
Autorzy :
Major-Gabrys, Katarzyna
Hosadyna-Kondracka, Małgorzata
Skrzynski, Mateusz
Stachurek, Iwona
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Wpływ biomateriału w spoiwie na jakosc regeneratu otrzymywanego z samoutwardzalnych mas furanowych.
Źródło :
Archives of Civil Engineering (Polish Academy of Sciences). 2022, Vol. 68 Issue 4, p163-177. 15p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
WYBRANE ZAGADNIENIA EKONOMICZNE, PRAWNE I SPOŁECZNE DOTYCZĄCE SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W INTERNECIE.
Autorzy :
LASKOWSKI, MACIEJ
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
SELECTED ECONOMICAL, LEGAL AND SOCIAL ISSUES CONCERNINGWEB ACCESSIBILITY FOR THE VISUALLY IMPAIRED.
Źródło :
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2011, Issue 56, p96-103. 8p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Frequency of allergic sensitivity to local herbs pollen among medical students in East of Iran by use of skin prick test.
Autorzy :
CHAMANI, SAJAD
MAHMOUDZADEH, SARA
REZAPOUR, HADIS
FEREIDOUNI, MOHAMMAD
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Analiza uczuleń na pyłki lokalnych roślin wśród studentów medycyny we Wschodnim Iranie z użyciem testów nakłucia naskórka.
Źródło :
Alergia Astma Immunologia. Mar2021, Vol. 26 Issue 1, p27-35. 9p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Chemical control of winter wheat and its influence on yield and economic indexes in Podkarpacie. (English)
Autorzy :
Kaniuczak, Zdzisław
Siekaniec, Łukasz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Chemiczna ochrona pszenicy ozimej oraz jej wpływ na plon ziarna i wskaźniki ekonomiczne na Podkarpaciu. (Polish)
Źródło :
Progress in Plant Protection; 2016, Vol. 56 Issue 2, p212-218, 7p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Lokalne Organizacje Turystyczne - wpływ na rozwój turystyki w regionie, na podstawie oceny własnej LOT-ów i ich członków.
Autorzy :
STEFANOWSKA, AGATA
LIPKO-KOWALSKA, MARIA
DARMAS, ANNA MAGDALENA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Local Tourist Organisations and their influence on the development of tourism in a region, as based on self-evaluations of LTOs and their members.
Źródło :
Polish Geographical Review / Przegląd Geograficzny. 2016, Vol. 88 Issue 4, p533-552. 20p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Zachowania prozdrowotne młodych dorosłych oraz zdolność regulacji emocji w dobie pandemii koronawirusa.
Autorzy :
GÓRA, KAMIL ŁUKASZ
BIJAS, KATARZYNA AGNIESZKA
KORNILUK, ADRIAN
GERŁOWSKA, JUSTYNA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Health-Protective Behaviour of Young Adults and Emotion Regulation in Time of Coronavirus Pandemic.
Źródło :
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska sectio J: Paedagogia-Psychologia. 2022, Issue 7, p117-141. 25p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
JAKOŚĆ POSIŁKÓW SERWOWANYCH PRZEZ LOKALE GASTRONOMICZNE KIERUJĄCE OFERTĘ DO ZMOTORYZOWANYCH PODRÓŻNYCH - BADANIA KONSUMENCKIE.
Autorzy :
Dziadkowiec, Joanna M.
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
QUALITY OF MEALS SERVED BY ROADSIDE DINING FACILITIES FOR DRIVERS - CONSUMER SURVEY.
Źródło :
Engineering Sciences & Technologies / Nauki Inżynierskie i Technologie. 2017, Vol. 2 Issue 25, p37-45. 11p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
MIĘDZY REALIZACJĄ WOLI SPOŁECZEŃSTWA A „PROGRAMISTYCZNYM" DZIAŁANIEM USTROJODAWCY. KSZTAŁTOWANIE KONSTYTUCJI PISANEJ W 1989 ROKU W POLSCE W ŚWIETLE POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH ORAZ GOSPODARCZYCH ZMIAN1.
Autorzy :
ŚWIERGIEL, Rafał
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
THE "PROGRAMMING" ACTION OF THE CONSTITUTION MAKER. SHAPING THE WRITTEN CONSTITUTION IN 1989 IN POLAND IN THE LIGHT OF POLITICAL, SOCIAL AND ECONOMIC CHANGES.
Źródło :
Transformations / Transformacje. 2022, Vol. 2 Issue 113, p331-351. 21p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Aphid (Hemiptera: Aphidoidea) population and benefits of their control in spring barley crops in the south-eastern Poland. (English)
Autorzy :
Kaniuczak, Zdzisław
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Liczebność populacji oraz efekty ekonomiczne zwalczania mszyc (Hemiptera: Aphidoidea) w uprawie jęczmienia jarego w Polsce południowo-wschodniej. (Polish)
Źródło :
Progress in Plant Protection; 2014, Vol. 54 Issue 3, p298-303, 6p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The diversity of doctors' attitudes towards patients in the conditions of financialisation of the health care system. A survey study.
Autorzy :
Jabłoński, Marcin Jacek
Matuszczyk, Maciej
Samardakiewicz, Marzena
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Różnorodność zachowań lekarzy wobec pacjentów w warunkach finansjalizacji systemu opieki zdrowotnej. Badanie ankietowe.
Źródło :
Journal of Psychiatry & Clinical Psychology / Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 2019, Vol. 19 Issue 2, p113-128. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
BADANIA STANOWISKOWE UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH MASZYN ROBOCZYCH.
Autorzy :
SURÓWKA, LESZEK
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
STATIONARY RESEARCH OF WORKING MACHINE HYDRAULIC SYSTEMS.
Źródło :
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2011, Issue 48, p60-72. 13p. 2 Black and White Photographs, 3 Diagrams, 2 Graphs.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Znaczenie skrobi ze szczególnym wskazaniem na produkt przemysłowego przetwórstwa ziemniaków – skrobię ziemniaczaną.
Autorzy :
Ginter, Agnieszka
Zarzecka, Krystyna
Gugała, Marek
Mystkowska, Iwona
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The importance of starch with special emphasis on the product of industrial potato processing – potato starch.
Źródło :
Herbalism. 2023, Vol. 9 Issue 1, p135-145. 11p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
HOLISTYCZNA OPIEKA NAD CHORYM Z OWRZODZENIEM ŻYLNYM KOŃCZYNY DOLNEJ -- OPIS PRZYPADKU KLINICZNEGO.
Autorzy :
Mościcka, Paulina
Cwajda-Białasik, Justyna
Jawień, Arkadiusz
Szewczyk, Maria T.
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Holistic care of a patient with venous ulceration of the leg -- a clinical case report.
Źródło :
Surgical & Vascular Nursing / Pielegniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2023, Vol. 17 Issue 1, p18-22. 5p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Life Cycle Assessment (LCA) and environmental comparison the selected construction methods of residential buildings in traditional and straw cubes technology - a case study.
Autorzy :
Fąfara, Marta
Łukaszewski, Łukasz
Owczarek, Eliza
Źrebiec, Izabela
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Ocena cyklu życia (lca) oraz porównanie wpływu na środowisko wybranych metod budowania domów jednorodzinnych w technologii tradycjnej i kostek słomy - studium przypadku.
Źródło :
Archives of Civil Engineering (Polish Academy of Sciences). 2022, Vol. 68 Issue 3, p241-255. 15p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
SUBIEKTYWNE DEFINIOWANIE POJĘCIA RACJONALNOŚCI W RELACJI DO WYBRANYCH ASPEKTÓW PODEJMOWANIA DECYZJI.
Autorzy :
Schoepp, Paweł
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Subjectively defining the concept of rationality in relation to selected aspects of decision-making.
Źródło :
Ogrody Nauk i Sztuk. 2022, Vol. 12 Issue 12, p120-133. 14p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ocena jakości przestrzeni publicznych III Kampusu UJ z użyciem techniki crowdsensingu.
Autorzy :
Działek, Jarosław
Homiński, Bartłomiej
Miśkowiec, Magdalena
Świgost-Kapocsi, Agnieszka
Gwosdz, Krzysztof
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Quality assessment of public spaces of the Jagiellonian University Third Campus using the crowdsensing technique.
Źródło :
Prace Geograficzne. 2020, Issue 162, p89-123. 35p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Zachowania informacyjne Polaków dotyczące zdrowego odŻywiania. Wyniki badania EATWELL.
Autorzy :
Niedźwiedzka, Barbara
Mazzocchi, Mario
Piórecka, Beata
Kozioł-Kozakowska, Agnieszka
Aschemann-Witzel, Jessica
Gennaro, Laura
Verbeke, Wim
Bruce Traill, W.
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Information behaviour of Poles in area of healthy eating. Results of EATWELL survey.
Źródło :
Public Health Management / Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie. 2012, Vol. 10 Issue 2, p57-64. 8p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
BADANIA STRUKTURALNE WIELOWYMIAROWYCH MODELI MATEMATYCZNYCH W ZADANIACH IDENTYFIKACJI.
Autorzy :
PIELA, PIOTR
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
STRUCTURAL STUDIES OF THE MULTIDIMENSIONAL MODELS OF SYSTEMS IN THE TASKS OF IDENTIFICATION.
Źródło :
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2010, Issue 37, p252-263. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
POWÓDŹ BŁYSKAWICZNA JAKO ZDARZENIE PRZYRODNICZE I SPOŁECZNE NA PRZYKŁADZIE POWODZI W WOJCIESZOWIE 5 LIPCA 2012 ROKU.
Autorzy :
Franczak, Paweł
Fiedeń, Łukasz
Grzeszna, Karolina
Działek, Jarosław
Biernacki, Wojciech
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Flash flood as a natural and social event - the case of the flood in Wojcieszów, on July 5th, 2012.
Źródło :
Prace Geograficzne. 2017, Issue 151, p27-51. 30p.
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies