Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Tytuł pozycji:

Organizacja i Zarządzanie : podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : doskonalenie działalności organizacji : badania empiryczne, studia przypadków : organizowanie i kierowanie - aspekty teoretyczne

Tytuł pełny :
Organizacja i Zarządzanie : podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : doskonalenie działalności organizacji : badania empiryczne, studia przypadków : organizowanie i kierowanie - aspekty teoretyczne / pod red. nauk. Beaty Hysy, Tomasza Owczarka
Autorzy :
Hysa, Beata
Owczarek, Tomasz
Wydawca :
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania :
2016
Seria :
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 97 1641-3466;
Zawartość serii :
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej z. 97 1641-3466;
Opis fizyczny :
528, [1] s. : il. ; 24 cm
Uwagi :
Spis treści Część 3. Badania empiryczne, studia przypadków Bajcar B.: Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania kompetencji strategicznych – wrodzone zdolności czy nabyte umiejętności? Studium empiryczne Bartnicki M.: Modernizacja systemu premiowego w małej firmie. Studium przypadku Bednarzewska K.: Lubelska Wyżyna IT jako projekt budowania konkurencyjności branży informatycznej Bubel D.: Zarządzanie procesami zmian w aspekcie doskonalenia działalności przedsiębiorstw na przykładzie sieci dealerskich Cholewa-Wiktor M., Sitko-Lutek A.: Benchmarking w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Cichorzewska M.: Równość szans w zawodowej praktyce zdywersyfikowanych grup pracowników - wyniki badań Gąsowska M. K.: Outsourcing logistyczny jako narzędzie doskonalenia efektywności przedsiębiorstwa Gąsowska M. K.: Problemy decyzyjne w procesie kształtowania systemu logistycznego przedsiębiorstw systemu TSL Jach K., Michniewicz A.: Zakupy spożywcze w polskim Internecie - badania pilotażowe Jakubiak M.: Wdrożenie nowego produktu innowacyjnego na przykładzie programu motywacyjno-zdrowotnego Spirolife Jonek-Kowalska I., Berny D., Płaza G.: Ocena konkurencyjności biopaliw w aktualnych uwarunkowaniach technologicznych, rynkowych i prawnych Jonek-Kowalska I., Turek M.: Koszty stałe i zmienne a efektywność produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego Kowalik J.: Ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w UE. Analiza przestrzenno-czasowa Kozerska M.: Analiza skuteczności i jakości dostarczania przesyłek na przykładzie firmy kurierskiej X Leszczyńska A.: Praktyki HRM w przedsiębiorstwach innowacyjnych Mendryk I.: Uwarunkowania doskonalenia kompetencji pracowników 50+. Wyniki badań Pamuła A.: Rozwój usług niematerialnych w polskich przedsiębiorstwach energetycznych Rakowska A.: Potencjał kompetencyjny kadry kierowniczej innowacyjnych przedsiębiorstw w perspektywie zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich Sagan A., Plichta G.: Zaufania a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej S-D logic Skrodzka W.: Pomiar podobieństwa i dynamiki zmian strukturalnych produkcji energii pierwotnej w Polsce w świetle unijnych celów środowiskowo-klimatycznych Szromek A. R., Naramski M., Herman K.: Charakterystyka zjawiska dysonansu poznawczego na przykładzie młodzieży akademickiej – wprowadzenie do badań empirycznych (część I) Szromek A. R., Herman K., Naramski M.: Charakterystyka zjawiska dysonansu poznawczego na przykładzie młodzieży akademickiej – wprowadzenie do badań empirycznych (część II) Szymaniec-Mlicka K.: Zarządzanie relacjami z interesariuszami publicznych podmiotów leczniczych Wielicka-Gańczarczyk K., Męczyńska A.: Czynniki negatywnie oddziałujące na komercjalizację polskich szpitali Wirkus M., Zejer P.: Model zwinnego procesu innowacji produktowej i organizacyjnej na przykładzie Wolters Kluwer Zieliński J.: Zarządzanie w rozwijającym się systemie elektroenergetycznym Część 4. Organizowanie i kierowanie – aspekty teoretyczne Bajcar B., Babiak J.: Kompetencje emocjonalne i społeczne polskich menedżerów. Inteligencja emocjonalna jako predyktor stylów kierowania Brzozowska A., Kabus J., Nowakowska-Grunt J.: Teoria ograniczeń w projektowaniu systemu informacji logistycznej w agrobiznesie Grabowska-Powaga A., Jakubowska A.: Rola kapitałów kulturowego i kreatywnego w kształtowaniu kapitału społecznego – przykład Polski Hysa B.: Zarządzanie różnorodnością pokoleniową Jakubowska A., Grabowska-Powaga A.: Instytucje a aktywność gospodarcza podmiotów – wybrane aspekty Kmieciak R, Michna A.: Orientacja międzynarodowa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – bariery, ograniczenia i perspektywy Kowalewski K.: Rola intuicji w procesie decyzyjnym mikroprzedsiębiorców Krajewska-Nieckarz M., Sobczyk M.: Strategia społecznej odpowiedzialności a proces rekrutacji pracowników w ujęciu teoretycznym Skowron-Mielnik B., Bądzio M.: Interim management jako forma Doskonalenia Biznesowego i Zawodowego Smolnik P.: Rola zarządzania odzyskiwaniem produktu (PRM) w zmniejszeniu ilości odpadów Sobczyk M., Krajewska-Nieckarz M.: Strategia społecznej odpowiedzialności a proces rekrutacji pracowników w praktyce przedsiębiorstw ujętych w „X rankingu odpowiedzialnych firm” Starosta A.: Ciągłe doskonalenie w zarządzaniu ciągłością działania Strzelecka A.: Regionalne analizy zdrowotnych wydatków publicznych – istotnego elementu w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia Szromek A. R.: Wprowadzenie do koncepcji zarządzania przez dzielenie się entuzjazmem Tylec A.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce – synteza badań
W serii gł.: nr 1964
Bibliogr. przy rozdz
Streszcz. w j. ang
Temat :
Społeczna odpowiedzialność
Przedsiębiorstwa
Model zwinnego procesu innowacji produktowej
Decyzje
Podejmowanie decyzji
Konflikt
Współpraca
Doskonalenie działalności organizacji
Organizowanie
Kierowanie
Kompetencje
System premiowy
Lubelska Wyżyna IT
Branża informatyczna
Zarządzanie procesem zmian
Sieci dealerskie
Benchmarking
Publiczny zakład opieki zdrowotnej
Polityka równości szans
Grupy pracownicze
Outsourcing logistyczny
Efektywność przedsiębiorstwa
Problemy decyzyjne
System logistyczny
Sektor TSL
Zakupy internetowe
Innowacje
Spirolife
Konkurencyjność
Biopaliwa
Koszty stałe
Kopalnie
Efektywność
Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej
Jakość
Usługi kurierskie
HRM
Kompetencje pracowników
Pracownik 50+
Usługi niematerialne
Przedsiębiorstwo energetyczne
Kadra kierownicza
S-D logic
Młodzież akademicka
Interesariusz
Podmiot leczniczy
Komercjalizacja
Szpital
Wolters Kluwer
System elektroenergetyczny
Menedżer
Kompetencje emocjonalne
Style kierowania
Inteligencja emocjonalna
Agrobiznes
System informacji logistycznej
Kapitał
Kapitał społeczny
Aktywność gospodarcza
Procesy decyzyjne
Rekrutacja pracowników
Interim management
Doskonalenie Biznesowe i Zawodowe
Zarządzanie odzyskiwaniem produktu
PRM
Odpady
Zarządzanie ciągłością działania
Doskonalenie
Wydatki publiczne
Ochrona zdrowia
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Książka
LDR   08564nam#a2201117#i#4500
001   3683100155601
003   CHORZ WSB
005   20200629202338.6
008   170116s2016####xxu|||||#||||#00|#0#eng#d
035   %a (CHO)80299
040   %a WSB_CHO %b pol %c WSB_CHO %e PNN
041 1 # %a pol %h pol
245 0 0 %a Organizacja i Zarządzanie : %b podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : doskonalenie działalności organizacji : badania empiryczne, studia przypadków : organizowanie i kierowanie - aspekty teoretyczne / %c pod red. nauk. Beaty Hysy, Tomasza Owczarka.
260 #  %a Gliwice : %b Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, %c 2016.
300   %a 528, [1] s. : %b il. ; %c 24 cm.
490 1  %a Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, %v z. 97 %x 1641-3466;
500   %a Spis treści
Część 3. Badania empiryczne, studia przypadków
Bajcar B.: Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania kompetencji strategicznych – wrodzone zdolności czy nabyte umiejętności? Studium empiryczne
Bartnicki M.: Modernizacja systemu premiowego w małej firmie. Studium przypadku
Bednarzewska K.: Lubelska Wyżyna IT jako projekt budowania konkurencyjności branży informatycznej
Bubel D.: Zarządzanie procesami zmian w aspekcie doskonalenia działalności przedsiębiorstw na przykładzie sieci dealerskich
Cholewa-Wiktor M., Sitko-Lutek A.: Benchmarking w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Cichorzewska M.: Równość szans w zawodowej praktyce zdywersyfikowanych grup pracowników - wyniki badań
Gąsowska M. K.: Outsourcing logistyczny jako narzędzie doskonalenia efektywności przedsiębiorstwa
Gąsowska M. K.: Problemy decyzyjne w procesie kształtowania systemu logistycznego przedsiębiorstw systemu TSL
Jach K., Michniewicz A.: Zakupy spożywcze w polskim Internecie - badania pilotażowe
Jakubiak M.: Wdrożenie nowego produktu innowacyjnego na przykładzie programu motywacyjno-zdrowotnego Spirolife
Jonek-Kowalska I., Berny D., Płaza G.: Ocena konkurencyjności biopaliw w aktualnych uwarunkowaniach technologicznych, rynkowych i prawnych
Jonek-Kowalska I., Turek M.: Koszty stałe i zmienne a efektywność produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego
Kowalik J.: Ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w UE. Analiza przestrzenno-czasowa
Kozerska M.: Analiza skuteczności i jakości dostarczania przesyłek na przykładzie firmy kurierskiej X
Leszczyńska A.: Praktyki HRM w przedsiębiorstwach innowacyjnych
Mendryk I.: Uwarunkowania doskonalenia kompetencji pracowników 50+. Wyniki badań
Pamuła A.: Rozwój usług niematerialnych w polskich przedsiębiorstwach energetycznych
Rakowska A.: Potencjał kompetencyjny kadry kierowniczej innowacyjnych przedsiębiorstw w perspektywie zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich
Sagan A., Plichta G.: Zaufania a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej S-D logic
Skrodzka W.: Pomiar podobieństwa i dynamiki zmian strukturalnych produkcji energii pierwotnej w Polsce w świetle unijnych celów środowiskowo-klimatycznych
Szromek A. R., Naramski M., Herman K.: Charakterystyka zjawiska dysonansu poznawczego na przykładzie młodzieży akademickiej – wprowadzenie do badań empirycznych (część I)
Szromek A. R., Herman K., Naramski M.: Charakterystyka zjawiska dysonansu poznawczego na przykładzie młodzieży akademickiej – wprowadzenie do badań empirycznych (część II)
Szymaniec-Mlicka K.: Zarządzanie relacjami z interesariuszami publicznych podmiotów leczniczych
Wielicka-Gańczarczyk K., Męczyńska A.: Czynniki negatywnie oddziałujące na komercjalizację polskich szpitali
Wirkus M., Zejer P.: Model zwinnego procesu innowacji produktowej i organizacyjnej na przykładzie Wolters Kluwer
Zieliński J.: Zarządzanie w rozwijającym się systemie elektroenergetycznym
Część 4. Organizowanie i kierowanie – aspekty teoretyczne
Bajcar B., Babiak J.: Kompetencje emocjonalne i społeczne polskich menedżerów. Inteligencja emocjonalna jako predyktor stylów kierowania
Brzozowska A., Kabus J., Nowakowska-Grunt J.: Teoria ograniczeń w projektowaniu systemu informacji logistycznej w agrobiznesie
Grabowska-Powaga A., Jakubowska A.: Rola kapitałów kulturowego i kreatywnego w kształtowaniu kapitału społecznego – przykład Polski
Hysa B.: Zarządzanie różnorodnością pokoleniową
Jakubowska A., Grabowska-Powaga A.: Instytucje a aktywność gospodarcza podmiotów – wybrane aspekty
Kmieciak R, Michna A.: Orientacja międzynarodowa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – bariery, ograniczenia i perspektywy
Kowalewski K.: Rola intuicji w procesie decyzyjnym mikroprzedsiębiorców
Krajewska-Nieckarz M., Sobczyk M.: Strategia społecznej odpowiedzialności a proces rekrutacji pracowników w ujęciu teoretycznym
Skowron-Mielnik B., Bądzio M.: Interim management jako forma Doskonalenia Biznesowego i Zawodowego
Smolnik P.: Rola zarządzania odzyskiwaniem produktu (PRM) w zmniejszeniu ilości odpadów
Sobczyk M., Krajewska-Nieckarz M.: Strategia społecznej odpowiedzialności a proces rekrutacji pracowników w praktyce przedsiębiorstw ujętych w „X rankingu odpowiedzialnych firm”
Starosta A.: Ciągłe doskonalenie w zarządzaniu ciągłością działania
Strzelecka A.: Regionalne analizy zdrowotnych wydatków publicznych – istotnego elementu w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia
Szromek A. R.: Wprowadzenie do koncepcji zarządzania przez dzielenie się entuzjazmem
Tylec A.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce – synteza badań
500   %a W serii gł.: nr 1964
504   %a Bibliogr. przy rozdz.
504   %a Streszcz. w j. ang.
650  9 %a Społeczna odpowiedzialność
650  9 %a Przedsiębiorstwa
650  9 %a Model zwinnego procesu innowacji produktowej
650  9 %a Decyzje
650  9 %a Podejmowanie decyzji
650  9 %a Konflikt
650  9 %a Współpraca
650  9 %a Doskonalenie działalności organizacji
650  9 %a Organizowanie
650  9 %a Kierowanie
650  9 %a Kompetencje
650  9 %a System premiowy
650  9 %a Lubelska Wyżyna IT
650  9 %a Branża informatyczna
650  9 %a Zarządzanie procesem zmian
650  9 %a Sieci dealerskie
650  9 %a Benchmarking
650  9 %a Publiczny zakład opieki zdrowotnej
650  9 %a Polityka równości szans
650  9 %a Grupy pracownicze
650  9 %a Outsourcing logistyczny
650  9 %a Efektywność przedsiębiorstwa
650  9 %a Problemy decyzyjne
650  9 %a System logistyczny
650  9 %a Sektor TSL
650  9 %a Zakupy internetowe
650  9 %a Innowacje
650  9 %a Spirolife
650  9 %a Konkurencyjność
650  9 %a Biopaliwa
650  9 %a Koszty stałe
650  9 %a Kopalnie
650  9 %a Efektywność
650  9 %a Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej
650  9 %a Jakość
650  9 %a Usługi kurierskie
650  9 %a HRM
650  9 %a Kompetencje pracowników
650  9 %a Pracownik 50+
650  9 %a Usługi niematerialne
650  9 %a Przedsiębiorstwo energetyczne
650  9 %a Kadra kierownicza
650  9 %a S-D logic
650  9 %a Młodzież akademicka
650  9 %a Interesariusz
650  9 %a Podmiot leczniczy
650  9 %a Komercjalizacja
650  9 %a Szpital
650  9 %a Wolters Kluwer
650  9 %a System elektroenergetyczny
650  9 %a Menedżer
650  9 %a Kompetencje emocjonalne
650  9 %a Style kierowania
650  9 %a Inteligencja emocjonalna
650  9 %a Agrobiznes
650  9 %a System informacji logistycznej
650  9 %a Kapitał
650  9 %a Kapitał społeczny
650  9 %a Aktywność gospodarcza
650  9 %a Procesy decyzyjne
650  9 %a Rekrutacja pracowników
650  9 %a Interim management
650  9 %a Doskonalenie Biznesowe i Zawodowe
650  9 %a Zarządzanie odzyskiwaniem produktu
650  9 %a PRM
650  9 %a Odpady
650  9 %a Zarządzanie ciągłością działania
650  9 %a Doskonalenie
650  9 %a Wydatki publiczne
650  9 %a Ochrona zdrowia
650  9 %a Zarządzanie przedsiębiorstwem
700 1  %a Hysa, Beata
700 1  %a Owczarek, Tomasz.
830  0 %a Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej %v z. 97 %x 1641-3466;
856 4 0 %u https://prolib.chorzow.wsb.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo_ropis.p?IDRek=3683100155601 %z Rekord w katalogu OPAC biblioteki %9 LinkOPAC
999   %b prolib (08/06/2020) %y 2016 %c pwegrzyn (15/06/2020 ; 830) %c prolib (15/06/2020 ; 830) %c prolib (15/06/2020 ; 650) 


Dokumenty przeznaczone do wypożyczenia

Położenie :
Wypożyczalnia W 10.A
Nr inwentarza :
851 37371
Obsługiwane agendy :
Wyświetl listę

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies