Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Tytuł pozycji:

Zarządzenie i Marketing : / kwartalnik

Tytuł pełny :
Zarządzenie i Marketing : / red. nauk. Grzegorz Ostasz. kwartalnik
Autorzy :
Ostasz, Grzegorz
Wydawca :
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Rok wydania :
2010
Seria :
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis, z. 17, nr 2/2010 1234-3706 ;
Zawartość serii :
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej z. 17, nr 2/2010 1234-3706 ;
Opis fizyczny :
586 s. : il. ; 24 cm
Uwagi :
Streszcz. ang. przy pracach
W serii gł.: nr 272
Spis treści Od Komitetu Redakcyjnego Andruszkiewicz K.: Erozja strategii marketingowej przedsiębiorstwa w kryzysie Antonowicz A.: Polski rynek franchisingu – analiza strony podażowej Baran M.: Współpraca jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego Izabela Baruk A.: Wizerunek pracodawcy i jego znaczenie dla potencjalnych pracowników Białoskurski S.: Cena i jakość a ich wpływ na decyzje nabywców produktów spożywczych Bochenek M.: Marki globalne i ich liderzy Bratnicki M , Ząbkowska B.: Wielowymiarowe ujęcie efektywności jako determinanty skuteczności współczesnych koncepcji zarządzania Czerwińska M , Kasperka E.: E – promocja w działalności gospodarstw agroturystycznych – bariery i wykorzystanie Dawid P.: Wybór systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem Dąbrowski D.: Związek pomiędzy jakością informacji rynkowych a sukcesem tworzenia nowych produktów Drapińska A.: Pojęcie wartości jako fundament budowania relacji rynkowych Gębarowski M.: Tradycyjne produkty żywnościowe w działaniach promocyjnych polskich miast Glińska E.: Satysfakcja lokalna jako wskaźnik wizerunku miasta w świetle badań ankietowych białostockich studentów Gnatenko P.: … Golik – Górecka G.: Budowa i realizacja strategii marketingowych w czasie dekoniunktury Gołąb E.: Zarządzanie relacjami z klientami a przewaga konkurencyjna Hall H.: Wewnętrzne mechanizmy lojalności klientów – korzyści i metody badania Hernhik J , Mazur R.: Nowoczesne technologie w komunikacji organizacji pozarządowych Jakowlewa J.: … Jonas A.: Znaczenie jakości w działalności firm usługowych na rynkach międzynarodowych Karpacz J.: Przedsiębiorczość w kształtowaniu potencjału konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw Kłak M.: Budowanie konkurencyjności przez wiedzę oraz kluczowe umiejętności i kompetencje pracowników Kłos M.: Uwarunkowania stosowania outsourcingu w polskich przedsiębiorstwach Konodyba – Szymańska B.: Promocja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach Langer W.: Subprodukt handlowo – usługowy i jego promocja Piętowska – Laska R , Laska A.: Zarządzanie dynamiczne procesami jako skuteczna realizacja nowej jakości zarządzania firmą Leniak J.: Miary elastyczności organizacji Majewski M.: Elastyczność – perspektywa szkół zarządzania strategicznego Mazurek – Łopacińska K.: Marketing w warunkach kryzysu Mesjasz – Lech A.: Przesłanki rozwoju ekologicznej koncepcji logistyki przedsiębiorstw w Polsce Nowacki R.: Reklama jako narzędzie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa Oczakowska A.: Wykorzystanie potencjału marki produktu w segmencie konsumentów napojów energetycznych Oczakowski D.: Perspektywa wykorzystania marketingu przez polskie przedsiębiorstwa w kontekście transformującej się gospodarki światowej Orzeł K.: Korzyści stosowania marketingu partnerskiego w relacjach sieć handlowa – dostawca Pabian A.: Prezentacja procesów produkcji jako nowa forma promocji Pabian A.: Marketing społeczny w strukturze corporate social responsibility Peszko K.: Cross – marketing jako sposób na aktywne i efektywne działanie podmiotów rynkowych Pikuła – Małachowska J.: Marketing szeptany jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z konsumentami Grzybek – Mita J.: Wpływ wizerunku zawodowego na działania o charakterze innowacyjnym na przykładzie pielęgniarek i położnych Radziszewska A.: Narzędzia marketingu mobilnego w ocenie konsumentów Rawski M.: Analiza aktywów rynkowych przedsiębiorstwa metodą refleksji strategicznej Rudnicki M.: Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju gospodarki turystycznej ( na przykładzie gminy Czorsztyn) Schulz M.: Działalność marketingowa przedsiębiorstw w warunkach niestabilnego otoczenia rynkowego Skikiewicz R.: Ocena przydatności modelu Kano do zarządzania jakościa usług w sektorze bankowym Smalec A.: E – rozwój regionu jako wymóg współczesnej gospodarki Sobocińska M.: Rola szkół wyższych w rozwoju społeczno – gospodarczym w XXI wieku – wybrane zagadnienia Stankiewicz J , Bortnowska H.: Oczekiwania „ klientów wewnętrznych ‘’ wobec pracodawcy – możliwości ich realizacji w bankach ( w świetle wyników badań) Sudoł Pusz J.: Human resource management – the evolution of the conception ( Zarządzanie zasobami ludzkimi – ewolucja koncepcji) Szulczyńska U , Beutlich L.: Reklama zewnętrzna jako forma komunikacji z młodzieżą – wyniki badań ankietowych Śmigielska G.: Innowacje strukturalne w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych w Polsce Tomczyk P.: Czynniki sukcesu Customer Relationship Management (CRM) na rynku Business to Business (B2B) Trorzydło D.: Wizerunkowo – ekonomiczne skutki globalnego kryzysu w oparciu o badania przeproawdzone w polskich przedsiębiorstwach Wiażewicz J.: Cele komunikacji marketingowej w gminach województwa podkarpackiego Witek L.: Percepcja konsumentów w zakresie działań marketingowych zaangażowanych społecznie i ekologicznie Włodarczyk M.: Problemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Włodarczyk T.M.: Metodyczne problemy pomiaru przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Wróbel G.: Determinanty stosowania niskokosztownych metod doskonalenia logistyki procesów produkcyjnych Zatwarnicka – Madura B.: Aktywność kobiet w Internecie – konsekwencje dla marketingu Zięba K.: Marketing narodowy w dobie globalizacji Zielińska A.: Teleologiczne elementy strategii organizacji pozarządowych Ziółkowska B.: Wartościotwórczy charakter relacji wirtualnych przedsiębiorstwa Żak K.: Związki między instrumentami zarządzania przez finanse w obszarze funkcji organizowania Piątkowski M.: Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych
Bibliogr. przy art
Temat :
Konkurencyjność przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa
Zarządzanie relacjami z klientem
Zarządzanie jakością
Zarządzanie
Human Resources Management
Marketing
Przedsiębiorstwo
Strategia marketingowa przedsiębiorstwa
Strategia marketingowa
Kryzys przedsiębiorstwa
Franchising
Franchising w Polsce
Analiza podaży
Podaż
Współpraca przedsiębiorstw
Zarządzanie w Polsce
Rozwój przedsiębiorstw
Rozwój przedsiębiorstw w Polsce
Wizerunek pracodawcy
Pracodawca
Pracodawcy
Pracodawca a pracownik
Cena
Jakość
Jakość produktu
Marka globalna
Lider
Liderzy
Efektywność
Efektywność zarządzania
Współczesne koncepcje zarządzania
Skuteczność zarządzania
E-promocja
Gospodarstwo agroturystyczne
Gospodarstwa agroturystyczne
System informatyczny zarządzania
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Wartość
Relacje rynkowe
Produkty żywnościowe
Promocja
Promocja miasta
Satysfakcja
Wizerunek miasta
Wiedza
Edukacja
Dekoniunktura
Zarządzanie relacjami
Przewaga konkurencyjna
Konkurencja
Lojalność klientów
Budowanie lojalności
Marketing lojalnościowy
Motywy lojalności klientów
Nowoczesne technologie
Komunikacja w organizacji
Organizacje pozarządowe
Organizacja pozarządowa
Kreowanie wizerunku
Polityk
Paradygmaty marketingu
Rynek międzynarodowy
Firma usługowa
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość biznesowa
Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw
Konkurencyjność
Kompetencje pracowników
Outsourcing w przedsiębiorstwie
Outsourcing
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Subprodukt
Subprodukt handlowo-usługowy
Zarządzanie dynamiczne
Zarządzanie procesami
Zarządzanie dynamiczne procesami
Elastyczność organizacji
Zarządzanie firmą
Elastyczność
Strategiczne zarządzanie
Kryzys w marketingu
Ekologiczna koncepcja logistyki
Reklama w przedsiębiorstwie
Reklama
Marka
Marka produktu
Gospodarka światowa
Marketing partnerski
Sieci handlowe
Proces produkcji
Marketing społeczny
Corporate Social Responsibility
Cross-marketing
Podmioty rynkowe
Marketing szeptany
Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw
Wizerunek zawodowy
Pielęgniarki
Marketing mobilny
Aktywa rynkowe
Metoda refleksji strategicznej
Współpraca transgraniczna
Gospodarka turystyczna
Działalność marketingowa przedsiębiorstwa
Model Kano
Zarządzanie jakością w sektorze bankowym
Sektor bankowy
E-rozwój
Współczesna gospodarka
Szkoły wyższe
Rozwój społeczno-gospodarczy
Klient wewnętrzny
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Reklama zewnętrzna
Przedsiębiorstwo detaliczne
Innowacje strukturalne
Customer Relationship Management
CRM
Rynek business to business
Business-to-business
Kryzys globalny
Komunikacja marketingowa
Działania marketingowe
Zarządzanie wiedzą
Logistyka procesów produkcyjnych
Globalizacja
Internet
Marketing internetowy
Marketing narodowy
Teleologizm
Strategia organizacji pozarządowych
Relacje wirtualne
Instrumenty zarządzania
Funkcje organizowania
Fundusze europejskie
Fundusze Unii Europejskiej
Przedsiębiorstwo innowacyjne
Knowledge
Education
Politician
Image creation
Marketing paradigms
Market relations
Książka
LDR   12632nam#a2202053#i#4500
001   3683100154618
003   CHORZ WSB
005   20200615200827.2
008   150413s2010####xxu|||||#||||#00|#0#eng#d
035   %a (CHO)79792
040   %a WSB_CHO %b pol %c WSB_CHO %e PNN
041 1 # %a pol %h pol
245 0 0 %a Zarządzenie i Marketing : / %c red. nauk. Grzegorz Ostasz. %b kwartalnik /
260 #  %a Rzeszów : %b Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, %c 2010.
300   %a 586 s. : %b il. ; %c 24 cm.
490 1  %a Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = %a Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis, %v z. 17, nr 2/2010 %x 1234-3706 ;
500   %a W serii gł.: nr 272.
500   %a Spis treści 
Od Komitetu Redakcyjnego 
Andruszkiewicz K.: Erozja strategii marketingowej przedsiębiorstwa w kryzysie 
Antonowicz A.: Polski rynek franchisingu – analiza strony podażowej 
Baran M.: Współpraca jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego 
Izabela Baruk A.: Wizerunek pracodawcy i jego znaczenie dla potencjalnych pracowników
Białoskurski S.: Cena i jakość a ich wpływ na decyzje nabywców produktów spożywczych 
Bochenek M.: Marki globalne i ich liderzy
Bratnicki M , Ząbkowska B.: Wielowymiarowe ujęcie efektywności jako determinanty skuteczności współczesnych koncepcji zarządzania
Czerwińska M , Kasperka E.: E – promocja w działalności gospodarstw agroturystycznych – bariery i wykorzystanie 
Dawid P.: Wybór systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem
Dąbrowski D.: Związek pomiędzy jakością informacji rynkowych a sukcesem tworzenia nowych produktów 
Drapińska A.: Pojęcie wartości jako fundament budowania relacji rynkowych 
Gębarowski M.: Tradycyjne produkty żywnościowe w działaniach promocyjnych polskich miast 
Glińska E.: Satysfakcja lokalna jako wskaźnik wizerunku miasta w świetle badań ankietowych białostockich studentów
Gnatenko P.: …
Golik – Górecka G.: Budowa i realizacja strategii marketingowych w czasie dekoniunktury
Gołąb E.: Zarządzanie relacjami z klientami a przewaga konkurencyjna 
Hall H.: Wewnętrzne mechanizmy lojalności klientów – korzyści i metody badania 
Hernhik J , Mazur R.: Nowoczesne technologie w komunikacji organizacji pozarządowych 
Jakowlewa J.: …
Jonas A.: Znaczenie jakości w działalności firm usługowych na rynkach międzynarodowych 
Karpacz J.: Przedsiębiorczość w kształtowaniu potencjału konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 
Kłak M.: Budowanie konkurencyjności przez wiedzę oraz kluczowe umiejętności i kompetencje pracowników 
Kłos M.: Uwarunkowania stosowania outsourcingu w polskich przedsiębiorstwach 
Konodyba – Szymańska B.: Promocja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach 
Langer W.: Subprodukt handlowo – usługowy i jego promocja 
Piętowska – Laska R , Laska A.: Zarządzanie dynamiczne procesami jako skuteczna realizacja nowej jakości zarządzania firmą
Leniak J.: Miary elastyczności organizacji 
Majewski M.: Elastyczność – perspektywa szkół zarządzania strategicznego 
Mazurek – Łopacińska K.: Marketing w warunkach kryzysu 
Mesjasz – Lech A.: Przesłanki rozwoju ekologicznej koncepcji logistyki przedsiębiorstw w Polsce 
Nowacki R.: Reklama jako narzędzie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa 
Oczakowska A.: Wykorzystanie potencjału marki produktu w segmencie konsumentów napojów energetycznych 
Oczakowski D.: Perspektywa wykorzystania marketingu przez polskie przedsiębiorstwa w kontekście transformującej się gospodarki światowej 
Orzeł K.: Korzyści stosowania marketingu partnerskiego w relacjach sieć handlowa – dostawca 
Pabian A.: Prezentacja procesów produkcji jako nowa forma promocji
Pabian A.: Marketing społeczny w strukturze corporate social responsibility 
Peszko K.: Cross – marketing jako sposób na aktywne i efektywne działanie podmiotów rynkowych
Pikuła – Małachowska J.: Marketing szeptany jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z konsumentami 
Grzybek – Mita J.: Wpływ wizerunku zawodowego na działania o charakterze innowacyjnym na przykładzie pielęgniarek i położnych 
Radziszewska A.: Narzędzia marketingu mobilnego w ocenie konsumentów
Rawski M.: Analiza aktywów rynkowych przedsiębiorstwa metodą refleksji strategicznej
Rudnicki M.: Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju gospodarki turystycznej ( na przykładzie gminy Czorsztyn) 
Schulz M.: Działalność marketingowa przedsiębiorstw w warunkach niestabilnego otoczenia rynkowego 
Skikiewicz R.: Ocena przydatności modelu Kano do zarządzania jakościa usług w sektorze bankowym
Smalec A.: E – rozwój regionu jako wymóg współczesnej gospodarki 
Sobocińska M.: Rola szkół wyższych w rozwoju społeczno – gospodarczym w XXI wieku – wybrane zagadnienia 
Stankiewicz J , Bortnowska H.: Oczekiwania „ klientów wewnętrznych ‘’ wobec pracodawcy – możliwości ich realizacji w bankach ( w świetle wyników badań) 
Sudoł Pusz J.: Human resource management – the evolution of the conception ( Zarządzanie zasobami ludzkimi – ewolucja koncepcji) 
Szulczyńska U , Beutlich L.: Reklama zewnętrzna jako forma komunikacji z młodzieżą – wyniki badań ankietowych 
Śmigielska G.: Innowacje strukturalne w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych w Polsce 
Tomczyk P.: Czynniki sukcesu Customer Relationship Management (CRM) na rynku Business to Business (B2B)
Trorzydło D.: Wizerunkowo – ekonomiczne skutki globalnego kryzysu w oparciu o badania przeproawdzone w polskich przedsiębiorstwach 
Wiażewicz J.: Cele komunikacji marketingowej w gminach województwa podkarpackiego 
Witek L.: Percepcja konsumentów w zakresie działań marketingowych zaangażowanych społecznie i ekologicznie 
Włodarczyk M.: Problemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 
Włodarczyk T.M.: Metodyczne problemy pomiaru przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
Wróbel G.: Determinanty stosowania niskokosztownych metod doskonalenia logistyki procesów produkcyjnych 
Zatwarnicka – Madura B.: Aktywność kobiet w Internecie – konsekwencje dla marketingu 
Zięba K.: Marketing narodowy w dobie globalizacji 
Zielińska A.: Teleologiczne elementy strategii organizacji pozarządowych 
Ziółkowska B.: Wartościotwórczy charakter relacji wirtualnych przedsiębiorstwa 
Żak K.: Związki między instrumentami zarządzania przez finanse w obszarze funkcji organizowania 
Piątkowski M.: Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych
504   %a Bibliogr. przy art.
546   %a Streszcz. ang. przy pracach.
650  9 %a Konkurencyjność przedsiębiorstw
650  9 %a Przedsiębiorstwa
650  9 %a Zarządzanie relacjami z klientem
650  9 %a Zarządzanie jakością
650  9 %a Zarządzanie
650  9 %a Human Resources Management
650  9 %a Marketing
650  9 %a Przedsiębiorstwo
650  9 %a Strategia marketingowa przedsiębiorstwa
650  9 %a Strategia marketingowa
650  9 %a Kryzys przedsiębiorstwa
650  9 %a Franchising
650  9 %a Franchising w Polsce
650  9 %a Analiza podaży
650  9 %a Podaż
650  9 %a Współpraca przedsiębiorstw
650  9 %a Zarządzanie w Polsce
650  9 %a Rozwój przedsiębiorstw
650  9 %a Rozwój przedsiębiorstw w Polsce
650  9 %a Wizerunek pracodawcy
650  9 %a Pracodawca
650  9 %a Pracodawcy
650  9 %a Pracodawca a pracownik
650  9 %a Cena
650  9 %a Jakość
650  9 %a Jakość produktu
650  9 %a Marka globalna
650  9 %a Lider
650  9 %a Liderzy
650  9 %a Efektywność
650  9 %a Efektywność zarządzania
650  9 %a Współczesne koncepcje zarządzania
650  9 %a Skuteczność zarządzania
650  9 %a E-promocja
650  9 %a Gospodarstwo agroturystyczne
650  9 %a Gospodarstwa agroturystyczne
650  9 %a System informatyczny zarządzania
650  9 %a Zarządzanie przedsiębiorstwem
650  9 %a Wartość
650  9 %a Relacje rynkowe
650  9 %a Produkty żywnościowe
650  9 %a Promocja
650  9 %a Promocja miasta
650  9 %a Satysfakcja
650  9 %a Wizerunek miasta
650  9 %a Wiedza
650  9 %a Edukacja
650  9 %a Relacje rynkowe
650  9 %a Dekoniunktura
650  9 %a Zarządzanie relacjami
650  9 %a Przewaga konkurencyjna
650  9 %a Konkurencja
650  9 %a Lojalność klientów
650  9 %a Budowanie lojalności
650  9 %a Marketing lojalnościowy
650  9 %a Motywy lojalności klientów
650  9 %a Nowoczesne technologie
650  9 %a Komunikacja w organizacji
650  9 %a Organizacje pozarządowe
650  9 %a Organizacja pozarządowa
650  9 %a Kreowanie wizerunku
650  9 %a Polityk
650  9 %a Paradygmaty marketingu
650  9 %a Rynek międzynarodowy
650  9 %a Firma usługowa
650  9 %a Przedsiębiorczość
650  9 %a Przedsiębiorczość biznesowa
650  9 %a Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw
650  9 %a Konkurencyjność
650  9 %a Kompetencje pracowników
650  9 %a Outsourcing w przedsiębiorstwie
650  9 %a Outsourcing
650  9 %a Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
650  9 %a Bezpieczeństwo i higiena pracy
650  9 %a Subprodukt
650  9 %a Promocja
650  9 %a Subprodukt handlowo-usługowy
650  9 %a Zarządzanie dynamiczne
650  9 %a Zarządzanie procesami
650  9 %a Zarządzanie dynamiczne procesami
650  9 %a Elastyczność organizacji
650  9 %a Zarządzanie firmą
650  9 %a Elastyczność
650  9 %a Strategiczne zarządzanie
650  9 %a Kryzys w marketingu
650  9 %a Ekologiczna koncepcja logistyki
650  9 %a Przedsiębiorstwo
650  9 %a Reklama w przedsiębiorstwie
650  9 %a Reklama
650  9 %a Marka
650  9 %a Marka produktu
650  9 %a Gospodarka światowa
650  9 %a Marketing partnerski
650  9 %a Sieci handlowe
650  9 %a Proces produkcji
650  9 %a Marketing społeczny
650  9 %a Corporate Social Responsibility
650  9 %a Cross-marketing
650  9 %a Podmioty rynkowe
650  9 %a Marketing szeptany
650  9 %a Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw
650  9 %a Wizerunek zawodowy
650  9 %a Pielęgniarki
650  9 %a Marketing mobilny
650  9 %a Aktywa rynkowe
650  9 %a Metoda refleksji strategicznej
650  9 %a Współpraca transgraniczna
650  9 %a Gospodarka turystyczna
650  9 %a Działalność marketingowa przedsiębiorstwa
650  9 %a Model Kano
650  9 %a Zarządzanie jakością w sektorze bankowym
650  9 %a Sektor bankowy
650  9 %a E-rozwój
650  9 %a Współczesna gospodarka
650  9 %a Szkoły wyższe
650  9 %a Rozwój społeczno-gospodarczy
650  9 %a Klient wewnętrzny
650  9 %a Zarządzanie zasobami ludzkimi
650  9 %a Reklama zewnętrzna
650  9 %a Przedsiębiorstwo detaliczne
650  9 %a Innowacje strukturalne
650  9 %a Customer Relationship Management
650  9 %a CRM
650  9 %a Rynek business to business
650  9 %a Business-to-business
650  9 %a Kryzys globalny
650  9 %a Komunikacja marketingowa
650  9 %a Działania marketingowe
650  9 %a Zarządzanie wiedzą
650  9 %a Przewaga konkurencyjna
650  9 %a Logistyka procesów produkcyjnych
650  9 %a Globalizacja
650  9 %a Internet
650  9 %a Marketing internetowy
650  9 %a Marketing narodowy
650  9 %a Teleologizm
650  9 %a Strategia organizacji pozarządowych
650  9 %a Relacje wirtualne
650  9 %a Instrumenty zarządzania
650  9 %a Funkcje organizowania
650  9 %a Fundusze europejskie
650  9 %a Fundusze Unii Europejskiej
650  9 %a Przedsiębiorstwo innowacyjne
650  9 %a Rozwój przedsiębiorstw
650  9 %a Knowledge
650  9 %a Education
650  9 %a Politician
650  9 %a Image creation
650  9 %a Marketing paradigms
650  9 %a Market relations
700 1  %a Ostasz, Grzegorz.
830  0 %a Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej %v z. 17, nr 2/2010 %x 1234-3706 ;
856 4 0 %u https://prolib.chorzow.wsb.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo_ropis.p?IDRek=3683100154618 %z Rekord w katalogu OPAC biblioteki %9 LinkOPAC
999   %b prolib (08/06/2020) %y 2010 %c pwegrzyn (15/06/2020 ; 830) 


Dokumenty przeznaczone do wypożyczenia

Położenie :
Wypożyczalnia W 17.A
Nr inwentarza :
851 37223
Obsługiwane agendy :
Wyświetl listę

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies