Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Tytuł pozycji:

Efektywność : wymiary, uwarunkowania, wyzwania: Przedsiębiorczość i Zarządzanie: tom XI, zeszyt 10

Tytuł pełny :
Efektywność : wymiary, uwarunkowania, wyzwania: Przedsiębiorczość i Zarządzanie: tom XI, zeszyt 10 / [red. naukowy Dudycz Tadeusz, red. naukowa Osbert Pociecha Grażyna, red. naukowy Osbert Pociecha Grażyna]
Autorzy :
Dudycz, Tadeusz
Osbert-Pociecha, Grażyna
Wydawca :
Łódź Wydawnictwo INDYGO Zahir Media
Rok wydania :
2010
Seria :
1733-2486
Zawartość serii :
1733-2486
Opis fizyczny :
422 s. : rys., tab., wykr. 24 cm
Uwagi :
1. BARBURSKI Jacek, Wzrost wartości jako kryterium oceny działalności przedsiębiorstw BUKOWSKA-PIESTRZYŃSKA Agnieszka, Funkcjonowanie placówki ochrony zdrowia w ocenie klientów (na przykładzie ZOZu w Żyrardowie) GACH Daniel, Istota kooperacji i przykładowe narzędzia jej badania GIL Waldemar, Znaczenie informacyjne wskaźnika PI (profitability index) HUCIK-GAICKA Sylwia, Analiza porównawcza narzędzi wspomagających sporządanie analiz finansowych podmiotów gospodarczych KACAŁA Joanna, Komercjalizacja szpitali drogą do efektywnego zarządzania KARMOWSKA Grażyna, Efektywność czynników produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych KOŁAKOWSKI Tomasz, Wykorzystanie metod wartościowania pośredniego w ocenie efektywności projektów zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego KRAJEWSKI Mirosław, Modele gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwie KUCHARSKI Adam, Badanie efektów skali otwartych funduszy emerytalnych przy pomocy metod DEA KUCZOWIC Jacek, Zarządzanie przez wartość w małym przedsiębiorstwie - przyczynek do dyskusji KWARCIŃSKA Agnieszka, Usługi komunalne - problemy z oceną efektywności ich realizowania KWIEDOROWICZ-ANDRZEJEWSKA Małgorzata, Wpływ polityki zarządzania należnościami i zobowiązaniami na efektywność inwestycji LUBOMSKA-KALISZ Jolanta, Wybrane aspekty budżetowania w przedsiębiorstwie 2. MAJOWSKA Magdalena, OSTROWSKI Piotr, Relacje: wynagrodzenia - efektywność organizacji MAKSIMOWICZ Zofia, Controlling warunków pracy a controlling czasu pracy MARCISZEWSKA Anna, Pozyskiwanie funduszy unijnych przez organizacje non profit MICHALSKI Grzegorz, Wpływ ekspozycji na ryzyko wynikające z doboru strategii finansowania aktywów bieżących na stopę kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ Edyta, Analiza finansowa grupy kapitałowej ORZECHOWSKI Remigiusz, Ocena efektywności i skuteczności inwestycji w technologie informacyjne w przedsiębiorstwie PASTUSIAK Radosław, Wpływ pomocy publicznej na efektywność przedsiębiorstwa funkcjonującego w specjalnej strefie ekonomicznej PAŹDZIOR Artur, Wpływ czynników kształtujących rentowność spółek z indeksu WIG-spożywczy PENO Janusz, Analiza porównawcza wybranych metod estymacji prawdopodobieństwa subiektywnego PUKAS Aneta, Efektywność programów lojalnościowych - prawdy i mity ROSZKOWSKA Paulina, Optymalizacja procesów poprzez implementację zasad społecznej odpowiedzialności biznesu RUPIK Katarzyna, ŻYMNIKOWSKI Tomasz, Kierunki rozwoju controllingu marketingowego SIKACZ Hanna, Rzeczywista i wirtualna konsolidacja środków pieniężnych z rachunków bankowych spółek grupy kapitałowej SIUTA-TOKARSKA Barbara, Efektywność gospodarowania w warunkach zrównoważonego rozwoju SOBCZYK Janusz, Człowiek jako aksjologiczna determinanta rozważań - o wartościowaniu efektywności w kontekście pragmatologicznym SZKIC-CZECH Ewa, Jakość produktu, a racjonalność gospodarowania kształtowane technologią informatyczną na przykładzie Urzędu Statystycznego w Opolu - dobra praktyka SZYMAŃSKI Piotr, Efekty kontroli, wielkości, płynności w wycenie akcji/udziałów TOMASZEWSKI Marek, Budżet zadaniowy jako insturment poprawiający efektywność wydatkowania środków w sektorze publicznym (na przykładzie miasta Szczecin) TRIPPNER Paweł, Wpływ koniunktury giełdowej na politykę inwestycyjną otwartych funduszy emerytalnych WASILEWSKA Agnieszka, Restrukturyzacja jednostek służby zdrowia w Polsce na tle specyfiki sektora usług medycznych WIĘCŁAW Wojciech, Całkowity wynik finansowy jako miara efektywności przedsiębiorstw
Temat :
Zeszyty naukowe
Wartość przedsiębiorstwa
ZOZ
Kooperacja
Profitability index
PI
Szpital
Rodzinne gospodarstwo rolne
Zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego
Gospodarowanie zapasami
Usługi komunalne
Zarządzanie należnościami
Zarządzanie zobowiązaniami
Wynagrodzenie
Efektywność organizacji
Controlling warunków pracy
Controlling czasu pracy
Pozyskiwanie funduszy unijnych
Organizacje non-profit
Analiza finansowa grupy kapitałowej
Technologie informacyjne w przedsiębiorstwie
Pomoc publiczna
Programy lojalnościowe
Społecznie odpowiedzialny biznes
Konsolidacja środków pieniężnych
Człowiek
Jakość produktu
Budżet zadaniowy
Restrukturyzacja jednostek służby zdrowia
Budżetowanie przedsiębiorstwa
Wynik finansowy
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Controlling marketingowy
Usługi medyczne
Otwarte Fundusze Emerytalne
Przedsiębiorstwa
Zarządzanie przez wartość
Książka
LDR   06089nam#a2200661#i#4500
001   3683100137051
003   CHORZ WSB
005   20200702200426.2
008   140303s2010####pl#||||gr||||#00|#0#pol#d
035   %a (CHO)54896
040   %c WSB_Cho %a WSB_Cho %e PNN
100 1  %a Dudycz, Tadeusz
245 1 0 %a Efektywność %b : wymiary, uwarunkowania, wyzwania: Przedsiębiorczość i Zarządzanie: tom XI, zeszyt 10 / %c [red. naukowy Dudycz Tadeusz, red. naukowa Osbert Pociecha Grażyna, red. naukowy Osbert Pociecha Grażyna]
260 #  %a Łódź %b Wydawnictwo INDYGO Zahir Media %c 2010
300   %a 422 s. : rys., tab., wykr. %c 24 cm
490 1  %x 1733-2486
500   %a 1. BARBURSKI Jacek, Wzrost wartości jako kryterium oceny działalności przedsiębiorstw BUKOWSKA-PIESTRZYŃSKA Agnieszka, Funkcjonowanie placówki ochrony zdrowia w ocenie klientów (na przykładzie ZOZu w Żyrardowie) GACH Daniel, Istota kooperacji i przykładowe narzędzia jej badania GIL Waldemar, Znaczenie informacyjne wskaźnika PI (profitability index) HUCIK-GAICKA Sylwia, Analiza porównawcza narzędzi wspomagających sporządanie analiz finansowych podmiotów gospodarczych KACAŁA Joanna, Komercjalizacja szpitali drogą do efektywnego zarządzania KARMOWSKA Grażyna, Efektywność czynników produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych KOŁAKOWSKI Tomasz, Wykorzystanie metod wartościowania pośredniego w ocenie efektywności projektów zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego KRAJEWSKI Mirosław, Modele gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwie KUCHARSKI Adam, Badanie efektów skali otwartych funduszy emerytalnych przy pomocy metod DEA KUCZOWIC Jacek, Zarządzanie przez wartość w małym przedsiębiorstwie - przyczynek do dyskusji KWARCIŃSKA Agnieszka, Usługi komunalne - problemy z oceną efektywności ich realizowania KWIEDOROWICZ-ANDRZEJEWSKA Małgorzata, Wpływ polityki zarządzania należnościami i zobowiązaniami na efektywność inwestycji LUBOMSKA-KALISZ Jolanta, Wybrane aspekty budżetowania w przedsiębiorstwie
2. MAJOWSKA Magdalena, OSTROWSKI Piotr, Relacje: wynagrodzenia - efektywność organizacji MAKSIMOWICZ Zofia, Controlling warunków pracy a controlling czasu pracy MARCISZEWSKA Anna, Pozyskiwanie funduszy unijnych przez organizacje non profit MICHALSKI Grzegorz, Wpływ ekspozycji na ryzyko wynikające z doboru strategii finansowania aktywów bieżących na stopę kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ Edyta, Analiza finansowa grupy kapitałowej ORZECHOWSKI Remigiusz, Ocena efektywności i skuteczności inwestycji w technologie informacyjne w przedsiębiorstwie PASTUSIAK Radosław, Wpływ pomocy publicznej na efektywność przedsiębiorstwa funkcjonującego w specjalnej strefie ekonomicznej PAŹDZIOR Artur, Wpływ czynników kształtujących rentowność spółek z indeksu WIG-spożywczy PENO Janusz, Analiza porównawcza wybranych metod estymacji prawdopodobieństwa subiektywnego PUKAS Aneta, Efektywność programów lojalnościowych - prawdy i mity ROSZKOWSKA Paulina, Optymalizacja procesów poprzez implementację zasad społecznej odpowiedzialności biznesu RUPIK Katarzyna, ŻYMNIKOWSKI Tomasz, Kierunki rozwoju controllingu marketingowego SIKACZ Hanna, Rzeczywista i wirtualna konsolidacja środków pieniężnych z rachunków bankowych spółek grupy kapitałowej SIUTA-TOKARSKA Barbara, Efektywność gospodarowania w warunkach zrównoważonego rozwoju SOBCZYK Janusz, Człowiek jako aksjologiczna determinanta rozważań - o wartościowaniu efektywności w kontekście pragmatologicznym SZKIC-CZECH Ewa, Jakość produktu, a racjonalność gospodarowania kształtowane technologią informatyczną na przykładzie Urzędu Statystycznego w Opolu - dobra praktyka SZYMAŃSKI Piotr, Efekty kontroli, wielkości, płynności w wycenie akcji/udziałów TOMASZEWSKI Marek, Budżet zadaniowy jako insturment poprawiający efektywność wydatkowania środków w sektorze publicznym (na przykładzie miasta Szczecin) TRIPPNER Paweł, Wpływ koniunktury giełdowej na politykę inwestycyjną otwartych funduszy emerytalnych WASILEWSKA Agnieszka, Restrukturyzacja jednostek służby zdrowia w Polsce na tle specyfiki sektora usług medycznych WIĘCŁAW Wojciech, Całkowity wynik finansowy jako miara efektywności przedsiębiorstw
650  9 %a Zeszyty naukowe
650  9 %a Wartość przedsiębiorstwa
650  9 %a ZOZ
650  9 %a Kooperacja
650  9 %a Profitability index
650  9 %a PI
650  9 %a Szpital
650  9 %a Rodzinne gospodarstwo rolne
650  9 %a Zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego
650  9 %a Gospodarowanie zapasami
650  9 %a Usługi komunalne
650  9 %a Zarządzanie należnościami
650  9 %a Zarządzanie zobowiązaniami
650  9 %a Wynagrodzenie
650  9 %a Efektywność organizacji
650  9 %a Controlling warunków pracy
650  9 %a Controlling czasu pracy
650  9 %a Pozyskiwanie funduszy unijnych
650  9 %a Organizacje non-profit
650  9 %a Analiza finansowa grupy kapitałowej
650  9 %a Technologie informacyjne w przedsiębiorstwie
650  9 %a Pomoc publiczna
650  9 %a Programy lojalnościowe
650  9 %a Społecznie odpowiedzialny biznes
650  9 %a Konsolidacja środków pieniężnych
650  9 %a Człowiek
650  9 %a Jakość produktu
650  9 %a Budżet zadaniowy
650  9 %a Restrukturyzacja jednostek służby zdrowia
650  9 %a Budżetowanie przedsiębiorstwa
650  9 %a Wynik finansowy
650  9 %a Analiza finansowa przedsiębiorstwa
650  9 %a Controlling marketingowy
650  9 %a Usługi medyczne
650  9 %a Otwarte Fundusze Emerytalne
650  9 %a Przedsiębiorstwa
650  9 %a Zarządzanie przez wartość
700 1  %a Osbert-Pociecha, Grażyna
830  0 %x 1733-2486
856 4 0 %u https://prolib.chorzow.wsb.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo_ropis.p?IDRek=3683100137051 %z Rekord w katalogu OPAC biblioteki %9 LinkOPAC
999   %b prolib (08/06/2020) %y 2010 %c pwegrzyn (02/07/2020 ; 700) %c prolib (02/07/2020 ; 700) 


Dokumenty przeznaczone do wypożyczenia

Położenie :
Wypożyczalnia W 17.A
Nr inwentarza :
851 29497
Obsługiwane agendy :
Wyświetl listę

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies