Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Tytuł pozycji:

Organizacja i zarządzanie : podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : procesy wdrażania innowacji

Tytuł pełny :
Organizacja i zarządzanie : podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : procesy wdrażania innowacji / pod red. nauk. Marcina Soboty, Macieja Wolnego
Autorzy :
Hysa, Beata
Owczarek, Tomasz
Wydawca :
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania :
2014
Seria :
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 74 1641-3466;
Zawartość serii :
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej z. 74 1641-3466;
Opis fizyczny :
663, [2] s. : il. ; 24 cm
Uwagi :
SPIS TREŚCI Wstęp Część I Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych 1.Bień S., Jóźwiak I. J.: Jogging managemnet languge – język do zarządzania instrumentacją kodu źródłowego 2.Gruber J., Iwanicki D., Jacak M., Jóźwiak I. J., Jóźwiak P. P., Kowalczyk J.: Kryteria budowy komputera kwantowego i algorytmy kryptografii postkwantowej 3.Gruber J., Jóźwiak J. J., Kowalczyk D.: Metody odzyskiwania i kasowania danych z nośników magnetycznych i nośników pamięci flash 4.Gruber J., Jóźwiak I. J., Retkiewicz A.: Międzynarodowe ćwiczenia z zakresu ochrony cyberprzestrzeni 5.Kapczyński A.: Ilościowe i jakościowe charakterystyki wzorców biometrii linii papilarnych 6.Kocot M., Gruber J., Jóźwiak I. J.: Zastosowanie modelu Isinga do odszumiania zniszczonych dokumentów 7.Sobota M.: Analiza porównawcza protokołów BB84 oraz SARG 8.Szleszyński A.: Pomiar bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem w systemie teleinformatycznym 9.Tama P., Jóźwiak I. J., Gruber J.: Bezpieczeństwo i niezawodność sieci firmowej dużej skali – studium przypadku 10.Tylman W.: Ochrona przemysłowych systemów sterowania przez analizę ruchu sieciowego Część II Metody i modele wspomagania decyzji 1.Bartnicki M.: Metodyka wyznaczania grup określających prawidłowość doboru wysokości planów sprzedażowych na przykładzie banku komercyjnego 2.Chudziak J. A., Ciemski A.: Wykorzystanie modeli i narzędzi analitycznych w praktycznym budowaniu efektywnych strategii marketingu interakcyjnego 3.Gorzeń–Mitka I.: Modelowanie złożonych procesów decyzyjnych w warunkach niepewności 4.Jakowska–Suwalska K., Sojda A.: Wielokryterialna metoda oceny przedsiębiorstwa górniczego 5.Jarek S.: Propozycja założeń modelu rozwiązywania problemu selekcji klientów w kampanii marketingowej 6.Jonek–Kowalska I., Sojda A., Wolny M..: Analiza harmoniczna szeregów czasowych cen węgla 7.Jonek–Kowalska I., Wolny M., Sojda A.: Analiza trendów i korelacji cen węgla kamienngo na rynkach międzynarodowych w erze dekarbonizacji 8.Jonek–Kowalska I., Wolny M., Sojda A.: Dylematy prognozowania cen węgla kamiennego na rynkach międzynarodowych 9.Michalski R., Jach K., Grobelny J., Mizera M..: Zastosowanie porównań parami do subiektywnej oceny marketingowego przekazu informacyjnego 10.Petrovska I.: Wykorzystanie metody AHP do podejmowania decyzji w organizacji 11.Trzaskalik T.: Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań Część III Strategie w podejmowaniu decyzji 1.Bajcar B.: Wzorce myślenia strategicznego menadżerów z perspektywy psychologicznej i organizacyjnej 2.Ballion G.: Wykorzystanie strategii podatkowych w zarządzaniu zasobami finansowymi 3.Bożek S.: Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie urzędów skarbowych 4.Herman K., Naramski M., Szromek A. R.: Cykl życia przedsiębiorstwa w kontekście obiektów turystyki poprzemysłowej 5.Hysa B., Grabowska B.: System motywacji pracowników administracji publicznej na podstawie wybranej jednostki ZUS 6.Jóźwiak J. J , Łoziuk Ł.: Algorytmy gry w zakładach bukmacherskich 7.Jóźwiak J. J., Mariański A.: Strategia oceny pracowników w systemach śledzenia zagadnień 8.Kotas M.: Kluczowe czynniki sukcesu ośrodków pomocy społecznej 9.Lemańska–Majdzik A., Tomski P.: System MLS jako narzędzie wsparcia strategii kooperencji przedsiębiorstw świadczących usługi pośrednictwa na rynku nieruchomości 10.Lizińska J.: Zróżnicowanie cech spółek dokonujących IPO na rynkach wschodzących i rozwiniętych 11.Marzec I.: Orientacja strategiczna i jej znaczenie w nowych warunkach działania ośrodków pomocy społecznej 12.Okręglicka M.: Zarządzanie płynnością finansową polskich przedsiębiorstw w warunkach dekoniunktury gospodarczej – wybrane aspekty 13.Rawski M.: Stosowane strategie marketingowe przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na polskim rynku (w świetle wyników badania) 14.Rosmus R., Pawlak A.: Przedsiębiorczość i poczucie kontroli jako uwarunkowania sposobu podejmowania decyzji 15.Szymaniec–Mlicka K.: Proces podejmowania decyzji w organizacjach publicznych – propozycja metody badawczej 16.Turek M., Jonek–Kowalska I.: Kierunki rozwoju energetyki a rynek węgla kamiennego w Polsce 17.Tworek K., Martan J.: Funkcje interaktywne technologii informacyjnych a złożoność hierarchii struktury organizacyjnej Część IV Wdrażanie innowacji 1.Brzostek K., Michna A.: Perspektywa behawioralna orientacji rynkowej 2.Gawrońska D.: Model wielokryterialnej oceny konsultantów krajowej sieci innowacji KSI 3.Gawrońska D.: Tworzenie rankingu projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka działanie 4.4 4.Gąsowska M. K.: Rola innowacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach wahań koniunktury na przykładzie wybranych przedsiębiorstw 5.Hysa B., Zdonek I.: Potencjał portalu podatkowego w stymulowaniu internetowej aktywności Polaków w sferze podatkowej 6.Kapczyński A.: Wykorzystanie komputerowej implementacji metody mapy myśli w modelu SAAS jako platformy rozwoju innowacji w inicjalnej fazie cyklu życia systemów biomerycznych 7.Kowalska–Styczeń A.: Podejście agentowe w modelowaniu dyfuzji innowacji 8.Mirski A.: Strategie innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem 9.Nawrocki T.: Innowacyjność a wyniki finansowe przedsiębiorstw i ich ocena przez rynek kapitałowy na przykładzie banków notowanych na GPW w Warszawie 10.Owczarek T., Zdonek D.: Kryteria oceny strony internetowej szpitali w kontekście innowacyjnych strategii w sektorze usług zdrowotnych 11.Pichlak M.: Uwarunkowania działalności innowacyjnej w branżach twórczych 12.Rydzewska A.: Źródła przewagi konkurencyjnej giełd elektronicznych jako skutek innowacji technologicznych 13.Szwajca D.: Budowanie reputacji przedsiębiorstwa poprzez innowacyjność 14.Wenerski M., Tylman W., Napieralski A., Trafidło T., Waszyrowski T., Tomala R., Marciniak P., Kotas R., Kamiński M., Kulesza Z.: Stymulacja danych medycznych jako sposób przyspieszenia rozwoju algorytmów systemu oceny stanu pacjenta 15.Wyskwarski M.: Przetwarzanie w chmurze z punktu widzenia małych przedsiębiorstw 16.Zieliński M.: Korzyści z wdrożenia koncepcji CSR w zarządzaniu zasobami ludzkimi
W serii gł.: nr 1921
Bibliogr. przy rozdz
Streszcz. w j. ang
Temat :
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Zarządzanie ryzykiem
Podejmowanie decyzji
Konflikt
Współpraca
Wdrażanie innowacji
Bezpieczeństwo
Przetwarzanie danych
Logging management language
Język do zarządzania instrumentacją kodu źródłowego
Komputery kwantowe
Kryptografia postkwantowa
Odzyskiwanie danych
Kasowanie danych
Nośnik magnetyczny
Nośnik pamięci flash
Ochrona cyberprzestrzeni
Biometria linii papilarnych
Model Isinga
Protokół BB84
SARG
Bezpieczeństwo informacji
Systemy teleinformatyczne
Sieci informacyjne
Analiza ruchu sieciowego
Wspomaganie decyzji
Plan sprzedaży
Bank komercyjny
Marketing interakcyjny
Przedsiębiorstwo górnicze
Kampania marketingowa
Węgiel
Prognozowanie cen
Myślenie strategiczne
Menedżer
Strategia podatkowa
Zarządzanie zasobami finansowymi
Sektor finansów publicznych
Urząd skarbowy
Cykl życia przedsiębiorstwa
Turystyka poprzemysłowa
System motywacji
Administracja publiczna
ZUS
Algorytmy gry
Zakłady bukmacherskie
Systemy śledzenia zagadnień
Czynniki sukcesu
Ośrodki pomocy społecznej
System MLS
Strategia kooperencji przedsiębiorstw
Pośrednictwo nieruchomości
IPO
Orientacja strategiczna
Zarządzanie płynnością finansową
Dekoniunktura gospodarcza
Strategia marketingowa
Przedsiębiorczość
Organizacje publiczne
Energetyka
Węgiel kamienny
Technologie informacyjne
Struktura organizacyjna
Orientacja rynkowa
KSI
Projekty
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Koniunktura
Portal podatkowy
Mapy myśli
SaaS
Strategie innowacyjne
Wyniki finansowe
Banki
Strony internetowe
Szpital
Giełdy elektroniczne
Innowacje technologiczne
Reputacja
Symulacja danych medycznych
Ocena stanu pacjenta
Przetwarzanie w chmurze
Małe przedsiębiorstwa
CSR
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Książka
LDR   10779nam#a2201285#i#4500
001   3683100135734
003   CHORZ WSB
005   20200629202345.1
008   170116s2014####xxu|||||#||||#00|#0#eng#d
035   %a (CHO)80304
040   %a WSB_CHO %b pol %c WSB_CHO %e PNN
041 1 # %a pol %h pol
245 0 0 %a Organizacja i zarządzanie : %b podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : procesy wdrażania innowacji / %c pod red. nauk. Marcina Soboty, Macieja Wolnego.
260 #  %a Gliwice : %b Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, %c 2014.
300   %a 663, [2] s. : %b il. ; %c 24 cm.
490 1  %a Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, %v z. 74 %x 1641-3466;
500   %a SPIS TREŚCI
Wstęp
Część I
Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych 
1.Bień S., Jóźwiak I. J.: Jogging managemnet languge – język do zarządzania instrumentacją kodu źródłowego 
2.Gruber J., Iwanicki D., Jacak M., Jóźwiak I. J., Jóźwiak P. P., Kowalczyk J.: Kryteria budowy komputera kwantowego i algorytmy kryptografii postkwantowej
3.Gruber J., Jóźwiak J. J., Kowalczyk D.: Metody odzyskiwania i kasowania danych z nośników magnetycznych i nośników pamięci flash 
4.Gruber J., Jóźwiak I. J., Retkiewicz A.: Międzynarodowe ćwiczenia z zakresu ochrony cyberprzestrzeni 
5.Kapczyński A.: Ilościowe i jakościowe charakterystyki wzorców biometrii linii papilarnych   
6.Kocot M., Gruber J., Jóźwiak I. J.: Zastosowanie modelu Isinga do odszumiania zniszczonych dokumentów 
7.Sobota M.: Analiza porównawcza protokołów BB84 oraz SARG 
8.Szleszyński A.: Pomiar bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem w systemie teleinformatycznym 
9.Tama P., Jóźwiak I. J., Gruber J.: Bezpieczeństwo i niezawodność sieci firmowej dużej skali – studium przypadku 
10.Tylman W.: Ochrona przemysłowych systemów sterowania przez analizę ruchu sieciowego 
Część II
Metody i modele wspomagania decyzji 
1.Bartnicki M.: Metodyka wyznaczania grup określających prawidłowość doboru wysokości planów sprzedażowych na przykładzie banku komercyjnego 
2.Chudziak J. A., Ciemski A.: Wykorzystanie modeli i narzędzi analitycznych w praktycznym budowaniu efektywnych strategii marketingu interakcyjnego 
3.Gorzeń–Mitka I.: Modelowanie złożonych procesów decyzyjnych w warunkach niepewności 
4.Jakowska–Suwalska K., Sojda A.: Wielokryterialna metoda oceny przedsiębiorstwa górniczego 
5.Jarek S.: Propozycja założeń modelu rozwiązywania problemu selekcji klientów w kampanii marketingowej 
6.Jonek–Kowalska I., Sojda A., Wolny M..: Analiza harmoniczna szeregów czasowych cen węgla 
7.Jonek–Kowalska I., Wolny M., Sojda A.: Analiza trendów i korelacji cen węgla kamienngo na rynkach międzynarodowych w erze dekarbonizacji 
8.Jonek–Kowalska I., Wolny M., Sojda A.: Dylematy prognozowania cen węgla kamiennego na rynkach międzynarodowych 
9.Michalski R., Jach K., Grobelny J., Mizera M..: Zastosowanie porównań parami do subiektywnej oceny marketingowego przekazu informacyjnego 
10.Petrovska I.: Wykorzystanie metody AHP do podejmowania decyzji w organizacji 
11.Trzaskalik T.: Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań 
Część III
Strategie w podejmowaniu decyzji 
1.Bajcar B.: Wzorce myślenia strategicznego menadżerów z perspektywy psychologicznej i organizacyjnej 
2.Ballion G.: Wykorzystanie strategii podatkowych w zarządzaniu zasobami finansowymi 
3.Bożek S.: Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie urzędów skarbowych 
4.Herman K., Naramski M., Szromek A. R.: Cykl życia przedsiębiorstwa w kontekście obiektów turystyki poprzemysłowej 
5.Hysa B., Grabowska B.: System motywacji pracowników administracji publicznej na podstawie wybranej jednostki ZUS
6.Jóźwiak J. J , Łoziuk Ł.: Algorytmy gry w zakładach bukmacherskich 
7.Jóźwiak J. J., Mariański A.: Strategia oceny pracowników w systemach śledzenia zagadnień 
8.Kotas M.: Kluczowe czynniki sukcesu ośrodków pomocy społecznej 
9.Lemańska–Majdzik A., Tomski P.: System MLS jako narzędzie wsparcia strategii kooperencji przedsiębiorstw świadczących usługi pośrednictwa na rynku nieruchomości 
10.Lizińska J.: Zróżnicowanie cech spółek dokonujących IPO na rynkach wschodzących i rozwiniętych 
11.Marzec I.: Orientacja strategiczna i jej znaczenie w nowych warunkach działania ośrodków pomocy społecznej 
12.Okręglicka M.: Zarządzanie płynnością finansową polskich przedsiębiorstw w warunkach dekoniunktury gospodarczej – wybrane aspekty 
13.Rawski M.: Stosowane strategie marketingowe przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na polskim rynku (w świetle wyników badania) 
14.Rosmus R., Pawlak A.: Przedsiębiorczość i poczucie kontroli jako uwarunkowania sposobu podejmowania decyzji 
15.Szymaniec–Mlicka K.: Proces podejmowania decyzji w organizacjach publicznych – propozycja metody badawczej 
16.Turek M., Jonek–Kowalska I.: Kierunki rozwoju energetyki a rynek węgla kamiennego w Polsce 
17.Tworek K., Martan J.: Funkcje interaktywne technologii informacyjnych a złożoność hierarchii struktury organizacyjnej 
Część IV
Wdrażanie innowacji 
1.Brzostek K., Michna A.: Perspektywa behawioralna orientacji rynkowej
2.Gawrońska D.: Model wielokryterialnej oceny konsultantów krajowej sieci innowacji KSI 
3.Gawrońska D.: Tworzenie rankingu projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka działanie 4.4
4.Gąsowska M. K.: Rola innowacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach wahań koniunktury na przykładzie wybranych przedsiębiorstw 
5.Hysa B., Zdonek I.: Potencjał portalu podatkowego w stymulowaniu internetowej aktywności Polaków w sferze podatkowej 
6.Kapczyński A.: Wykorzystanie komputerowej implementacji metody mapy myśli w modelu SAAS jako platformy rozwoju innowacji w inicjalnej fazie cyklu życia systemów biomerycznych 
7.Kowalska–Styczeń A.: Podejście agentowe w modelowaniu dyfuzji innowacji 
8.Mirski A.: Strategie innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
9.Nawrocki T.: Innowacyjność a wyniki finansowe przedsiębiorstw i ich ocena przez rynek kapitałowy na przykładzie banków notowanych na GPW w Warszawie 
10.Owczarek T., Zdonek D.: Kryteria oceny strony internetowej szpitali w kontekście innowacyjnych strategii w sektorze usług zdrowotnych 
11.Pichlak M.: Uwarunkowania działalności innowacyjnej w branżach twórczych 
12.Rydzewska A.: Źródła przewagi konkurencyjnej giełd elektronicznych jako skutek innowacji technologicznych 
13.Szwajca D.: Budowanie reputacji przedsiębiorstwa poprzez innowacyjność
14.Wenerski M., Tylman W., Napieralski A., Trafidło T., Waszyrowski T., Tomala R., Marciniak P., Kotas R., Kamiński M., Kulesza Z.: Stymulacja danych medycznych jako sposób przyspieszenia rozwoju algorytmów systemu oceny stanu pacjenta 
15.Wyskwarski M.: Przetwarzanie w chmurze z punktu widzenia małych przedsiębiorstw 
16.Zieliński M.: Korzyści z wdrożenia koncepcji CSR w zarządzaniu zasobami ludzkimi
500   %a W serii gł.: nr 1921.
504   %a Bibliogr. przy rozdz.
504   %a Streszcz. w j. ang.
650  9 %a Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
650  9 %a Zarządzanie ryzykiem
650  9 %a Podejmowanie decyzji
650  9 %a Konflikt
650  9 %a Współpraca
650  9 %a Wdrażanie innowacji
650  9 %a Bezpieczeństwo
650  9 %a Przetwarzanie danych
650  9 %a Logging management language
650  9 %a Język do zarządzania instrumentacją kodu źródłowego
650  9 %a Komputery kwantowe
650  9 %a Kryptografia postkwantowa
650  9 %a Odzyskiwanie danych
650  9 %a Kasowanie danych
650  9 %a Nośnik magnetyczny
650  9 %a Nośnik pamięci flash
650  9 %a Ochrona cyberprzestrzeni
650  9 %a Biometria linii papilarnych
650  9 %a Model Isinga
650  9 %a Protokół BB84
650  9 %a SARG
650  9 %a Bezpieczeństwo informacji
650  9 %a Systemy teleinformatyczne
650  9 %a Sieci informacyjne
650  9 %a Analiza ruchu sieciowego
650  9 %a Wspomaganie decyzji
650  9 %a Plan sprzedaży
650  9 %a Bank komercyjny
650  9 %a Marketing interakcyjny
650  9 %a Przedsiębiorstwo górnicze
650  9 %a Kampania marketingowa
650  9 %a Węgiel
650  9 %a Prognozowanie cen
650  9 %a Myślenie strategiczne
650  9 %a Menedżer
650  9 %a Strategia podatkowa
650  9 %a Zarządzanie zasobami finansowymi
650  9 %a Sektor finansów publicznych
650  9 %a Urząd skarbowy
650  9 %a Cykl życia przedsiębiorstwa
650  9 %a Turystyka poprzemysłowa
650  9 %a System motywacji
650  9 %a Administracja publiczna
650  9 %a ZUS
650  9 %a Algorytmy gry
650  9 %a Zakłady bukmacherskie
650  9 %a Systemy śledzenia zagadnień
650  9 %a Czynniki sukcesu
650  9 %a Ośrodki pomocy społecznej
650  9 %a System MLS
650  9 %a Strategia kooperencji przedsiębiorstw
650  9 %a Pośrednictwo nieruchomości
650  9 %a IPO
650  9 %a Orientacja strategiczna
650  9 %a Zarządzanie płynnością finansową
650  9 %a Dekoniunktura gospodarcza
650  9 %a Strategia marketingowa
650  9 %a Przedsiębiorczość
650  9 %a Organizacje publiczne
650  9 %a Energetyka
650  9 %a Węgiel kamienny
650  9 %a Technologie informacyjne
650  9 %a Struktura organizacyjna
650  9 %a Orientacja rynkowa
650  9 %a KSI
650  9 %a Projekty
650  9 %a Zarządzanie przedsiębiorstwem
650  9 %a Koniunktura
650  9 %a Portal podatkowy
650  9 %a Mapy myśli
650  9 %a SaaS
650  9 %a Strategie innowacyjne
650  9 %a Wyniki finansowe
650  9 %a Banki
650  9 %a Strony internetowe
650  9 %a Szpital
650  9 %a Giełdy elektroniczne
650  9 %a Innowacje technologiczne
650  9 %a Reputacja
650  9 %a Symulacja danych medycznych
650  9 %a Ocena stanu pacjenta
650  9 %a Przetwarzanie w chmurze
650  9 %a Małe przedsiębiorstwa
650  9 %a CSR
650  9 %a Zarządzanie zasobami ludzkimi
700 1  %a Hysa, Beata
700 1  %a Owczarek, Tomasz.
830  0 %a Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej %v z. 74 %x 1641-3466;
856 4 0 %u https://prolib.chorzow.wsb.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo_ropis.p?IDRek=3683100135734 %z Rekord w katalogu OPAC biblioteki %9 LinkOPAC
999   %b prolib (08/06/2020) %y 2014 %c pwegrzyn (15/06/2020 ; 830) %c prolib (15/06/2020 ; 700) %c prolib (15/06/2020 ; 830) %c pwegrzyn (19/06/2020 ; 650) %c prolib (19/06/2020 ; 650) 


Dokumenty przeznaczone do wypożyczenia

Położenie :
Wypożyczalnia W 10.A
Nr inwentarza :
851 37369
Obsługiwane agendy :
Wyświetl listę

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies